Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk 3 vt 2018

Skapad 2018-01-17 20:19 i Gamla Förslöv F-6 Båstad
Grundskola 3 Idrott och hälsa
Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktiviteter.

Innehåll

Undervisning/ såhär gör vi:

Vi kommer att:

 • dansa och röra oss till musik. Leka olika lekar och testa olika danser. 
 • orientera i kända miljöer ex idrottshallen, skolgården. Vi kommer att prata om kartans uppbyggnad, olika symboler och färger.
 • ha idrott utomhus i olika miljöer ex skogen, skolgården.
 • prata om allemansrätten.
 • samtala om vilka risker som finns i olika aktiviteter. Vi kommer också prata om Fair Play (visa hänsyn och följa regler). 
 • leka olika lekar inomhus och utomhus.

 

Bedömning

Se matris

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3

Matriser

Idh
Idrott och hälsa vt 2018 åk 3

Träna mer
Godtagbara kunskaper
Din förmåga att:
Anpassa dina rörelser till musikens takt och rytm.
 • Idh  E 6
Du behöver stöd för att anpassa dina rörelser till musikens takt och rytm.
Du kan anpassa dina rörelser till musikens takt och rytm.
Orientera i kända miljöer med hjälp av kartor.
 • Idh  E 6
Du är osäker och behöver hjälp av vuxen för att orientera.
Du kan orientera på skolgården/ i idrottshallen.
Genomföra olika aktiviteter utomhus med anpassning till olika förhållanden och allemansrättens regler.
 • Idh  E 6
Du genomför aktiviteter utomhus men anpassar dig inte till olika förhållanden och allemansrätten.
Du kan genomföra olika aktiviteter utomhus med anpassning till olika förhållanden och allemansrätten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: