Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ämnen, lösningar och blandningar

Skapad 2018-01-17 20:28 i Sörviks skola Ludvika
Mall för Pedagogisk planering lå 13/14
Grundskola 4 – 6 Kemi
Vi kommer lära oss massor om olika ämnen, bl.a. vad metaller, halvmetaller och ickemetaller innebär. Vi kommer lära oss lite om periodiska systemet, kring vad lösningar och blandningar är och mycket mer.

Innehåll

Syfte:

Syftet med arbetsområdet är att få en djupare förståelse för hur olika ämnen är uppbyggda. Vi kommer titta på olika ämnens egenskaper och hur man kan känna igen olika ämnen genom att titta på dess egenskaper. Vi kommer lära oss mer om pHvärde, om olika blandningar och lösningar samt metoder för att separera ämnen från varandra.

Arbetssätt:

Texter och uppgifter på Clioonline.
Experiment
Labb-rapporter och diskussioner i smågrupper.

Konkretisering av mål:

Efter avslutat arbetsområde skall du:

* ha planerat, genomfört och dokumenterat några olika experiment där du jämfört ditt resultat med kamraternas.
* ha gjort alla arbetsuppgifter på Clioonline.
* ha deltagit i diskussioner.
* kunna lite om periodiska systemet.
* kunna ge exempel på hur man kan identifiera olika ämnen genom att titta på kemiska egenskaper.
* kunna berätta om vad surt och basiskt innebär, samt vad pHvärde är för något.
* kunna förklara skillnaden mellan en blandning och en lösning, samt ge något exempel på hur man kan separera ämnen från varandra.

Hur du får visa vad du kan:

Genom att delta i experimenten och dokumentera dessa.

Genom att vara aktiv under lektioner och genomföra dina arbetsuppgifter.

Genom att använda dig av begreppen som hör till arbetsområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  A 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Ke  A 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
  Ke  A 6
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
  Ke  A 6

Matriser

Ke
Ludvika Pedagogisk planeringsmall

Rubrik 1

E
C
A
Genomföra undersökningar
Du genomför undersökningar enligt färdig planering. Du dokumenterar dina undersökningar på ett enkelt sätt.
Du genomför undersökningar enligt färdig planering men kan också komma med egna förslag till utveckling av undersökningen Du dokumenterar dina undersökningar på ett utvecklat sätt.
Du kan genomföra undersökningar enligt given planering och kan även genomföra egna planeringar och undersökningar. Du dokumenterar på ett välutvecklat sätt med både ord och bild.
Jämföra undersökningar
Du jämför din undersökning med någon annan grupp.
Du jämför din undersökning med någon annan grupp och drar slutsatser kring likheter och skillnader mellan era resultat.
Du jämför din undersökning med någon annan grupp och drar slutsatser kring likheter och skillnader mellan era resultat. Du kan ge förslag på hur du kan förbättra undersökningen till nästa gång.
Använda utrustning
Du använder utrustningen på ett säkert sätt.
Du använder utrustningen på ett säkert sätt och endast till det den skall användas för.
Du använder utrustningen på ett säkert sätt och endast till det den skall användas för. Du arbetar effektivt med utrustningen.
Metaller, halvmetaller och ickemetaller
Du kan ge något exempel på en metall, halvmetall och ickemetall.
Du kan ge några exempel på metaller, halvmetaller och ickemetaller. Du kan berätta om någon egenskap hos dessa.
Du kan ge flera exempel på metaller, halvmetaller och ickemetaller. Du kan berätta om några egenskap hos dessa och hur man kan känna igen om något är en metall eller halvmetall.
Periodiska systemet och grundämnen
Du kan ge exempel på tre olika grundämnen.
Du kan ge flera exempel på grundämnen och dess kemiska beteckning.
Du kan ge flera exempel på grundämnen och dess kemiska beteckning. Du kan förklara hur periodiska systemet är uppbyggt.
Syror och baser
Du kan förklara vad en syra och en bas är.
Du kan förklara vad en syra och en bas är samt ge något exempel på ämnen som är sura eller basiska.
Du kan förklara vad en syra och en bas är samt ge flera exempel på ämnen som är sura eller basiska. Du kan förklara hur man kan testa pH-värde.
Lösningar och blandningar
Du kan förklara skillnaden mellan en lösning och en blandning. Du kan förklara ett sätt som man kan använda sig av för att separera ämnen från varandra.
Du kan förklara skillnaden mellan en lösning och en blandning. Du kan förklara två olika sätt som man kan använda sig av för att separera ämnen från varandra.
Du kan förklara skillnaden mellan en lösning och en blandning. Du kan förklara flera olika sätt som man kan använda sig av för att separera ämnen från varandra.
Undersöka egenskaper
Du kan undersöka något ämne genom att använda dina sinnen.
Du kan undersöka och känna igen flera ämnen genom att använda dig av dina sinnen.
Du kan undersöka och känna igen flera ämnen genom att använda dig av dina sinnen. Du kan berätta om hur kemister arbetar för att undersöka okända ämnen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: