Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pojkarna - en provocerande bok

Skapad 2018-01-18 08:31 i Alléskolan Lerum
Läsning av boken pojkarna - ett sätt att öva lässtrategier.
Grundskola 8 Svenska
Tycker du att tjejer och killar är olika? Har samhället olika förväntningar på könen? Behandlas tjejer och killar på olika sätt? Har du någonsin tänkt på hur det skulle vara att byta kön? Dessa frågor är utgångspunkten i detta arbetsområde. Ni ska läsa boken Pojkarna av Jessica Schiefauer tillsammans i klassen. Boken handlar om Bella, Momo och Kim som är fjorton år. De är goda vänner och är lyckliga över att ha varandra. De har nämligen låg status och är inte populära i klassen. Bella är mycket intresserad av växter och har ett växthus i sin trädgård. Hon skickar efter plantor från hela världen och en dag får hon en märklig planta som kommer att förändra flickornas värld.

Innehåll

Mål:

 1. Föra väl utvecklade och väl underbyggda resonemang muntligt och skriftligt om bokens budskap och hur verket påverkats av sin författare.
 2. Att kunna skriva med god språklig variation, väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer genom att skriva välutvecklade sammanfattningar av texten och reflektioner om texten.
 3. Bli bättre på att använda lässtrategierna och därigenom få en förbättrad läsförståelse.  

Hur arbetar vi med målen?                     

Vi kommer att jobba med muntliga boksamtal och i slutet av boken kommer ni att göra olika skrivuppgifter.

 

Du ska under hela arbetsprocessen hålla frågan om vilket bokens budskap kan vara. Du ska dessutom tänka på varför du tror det.  

Hur påverkas en bok av sin författare? Böcker påverkas av vilken tid och miljö har författaren levt i/lever i. Vilket kön författaren har. Om författaren tillhör underklass, medelklass eller överklass, alltså har författaren levt som fattig eller rik? Vilka idoler/förebilder har författaren påverkats av och naturligtvis vilka ämnen författaren är intresserad av.

LÄSSTRATEGIER 

 1. Förutsäga – Vad kommer det här att handla om? Vad vet jag innan jag läser? (Det sista gäller mest lärobokstexter och kanske tidningstexter.)
 2. Visualisera. Det betyder att man ser det man läser. Om du t ex läser om en träningsväska eller spanskabok ser du din egen träningsväska eller spanskabok i huvudet, helt enkelt för att det är så de föremålen ser ut för dig.
 3. Ställa frågor;

På raden – det som frågas efter står tydligt i texten.

Mellan raden – Frågor mellan raderna är sådana som kräver att läsaren kan hitta svaren på olika ställen i texten och/eller dra egna slutsatser.

Bortom raden – För att svara på frågor bortom raderna krävs att läsaren använder sina tidigare kunskaper och erfarenheter. Genom att göra kopplingar till andra texter, filmer, händelser och så vidare. 

Textkopplingar är;

Text till jag – du känner igen något i texten från ditt eget liv.

Text till text – du känner igen något i texten från något annat du läst.

Text till omvärld – du känner igen något i texten från något som hänt i världen/världshistorien.

 1. Klargöra otydligheter = jag fattar inte, då måste jag ta reda på det som behövs för att förstå. Det kan vara att slå upp ord, fråga någon som vet eller googla (se upp med vart svaret kommer ifrån.)
 2. Sammanfatta för dig själv vad du läst. Är texten något du ska lära dig, i t ex NO eller So, gör det skriftligt. Är det en skönlitterär bok räcker det att göra det tyst för sig själv, om du inte ska skriva läsdagbok så klart.

 

Att föra resonemang 

Hur gör man när man för ett resonemang? Alltså resonerar? Du ska resonera om bokens budskap och om hur boken påverkats av författaren och hennes liv.

Resonerar och argumenterar gör vi varje dag med oss själva och andra. T ex:

"Hmm ska jag ta bussen eller cykeln till skolan? Det kan bli regn, men å andra sidan så ska jag äta pizza till lunch så jag behöver röra på mig. Det får bli cykeln, då slipper jag träna ikväll." = Resonemang

Eller: "Mamma, kan jag vara ute till tio ikväll? Nej det är skola imorgon och du har läxor. Men, vi har sovmorgon och jag gjorde läxorna på arbetspasset. Dessutom har jag städat mitt rum och diskat. Ja, ja, okej då." = argumentation 

Alltså: "Jag anser att bokens viktigaste budskap är... för att... "   

"Det syns i/när..."   

"Bokens handling har påverkats av författarens uppväxt/syn på/bakgrund..."

 

Skriftlig uppgift 1

Beskriv de tre huvudpersonerna; Kim, Momo och Bella.

 

Skriftlig uppgift 2

Vad du skulle göra om du vaknade upp som det motsatta könet? Vad skulle du göra som du inte riktigt kan med att göra i ditt nuvarande kön? Skulle du uppföra dig annorlunda jämfört med idag? Tänk på att utveckla dina resonemang om vad och varför!

 

Skriftlig uppgift 3

Ta reda på så mycket information som möjligt om författaren. Skriv en resonerande text där du beskriver bokens budskap och hur handlingen har påverkats av författarens syn på samhället och hennes bakgrund. Hänvisa till de källor som du har använt dig av genom referatmarkörer och/eller citattecken och skriv en källförteckning i slutet.

 

Se filmen.

Skriftlig uppgift 4

Hur skulle du beskriva skillnaden mellan bok och film?

Finns det saker som är för svåra att beskriva filmiskt? Vad i så fall?

Förändras din upplevelse av boken när du ser filmen? På vilket sätt i så fall?

Tillför filmen något som boken saknar och vice versa? 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Sv  7-9
 • Kombinationer av olika texttyper till nya texter, till exempel informerande texter med inslag av argumentation.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9
 • Texter i digitala miljöer med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Läsa med flyt och resonera om en skönlitterär bok - Lärandematris

Att utveckla
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa med flyt
Jag använder lässtrategier för att underlätta min läsning.
 • Sv  E 9
Jag gör oftast paus vid stora skiljetecken som t.ex. punkt. Jag anpassar läsningen vid några tillfällen utifrån olika skiljetecken t.ex. betonar vid fråga, utropstecken.
Jag gör paus vid skiljetecken som t.ex. punkt och kommatecken. Jag anpassar alltid läsningen utifrån olika skiljetecken t.ex. betonar vid fråga, utropstecken. Jag gör pauser vid nytt stycke och försöker dela upp texten i meningsfulla avsnitt.
Jag gör paus vid skiljetecken som t.ex. punkt och kommatecken. Jag anpassar alltid läsningen utifrån olika skiljetecken t.ex. betonar vid fråga, utropstecken. Jag använder röstläge för att visa nyanser i texten, t.ex. viskar. Jag gör pauser vid nytt stycke och delar upp texten i meningsfulla avsnitt.
Läsa med flyt
Jag använder lässtrategier för att underlätta min läsning.
 • Sv  E 9
Jag använder någon av följande lässtrategier: Jag förutsäger vad jag tror kommer hända i boken. Jag visualiserar texten (ser framför mig det som jag läser om). Jag gör textkopplingar (till mitt eget liv, till något annat i texten eller annat du läst och till något annat som har hänt i världen/världshistorien) och drar slutsatser. Jag klargör otydligheter genom att ta reda på sådant jag inte förstår, t.e.x ord. Jag sammanfattar tyst för mig själv allt eftersom jag läser.
Jag använder flera olika lässtrategier:
Jag använder alla lässtrategier:
Sammanfatta
 • Sv  E 9
Jag sammanfattar genom att kort beskriva huvudpersonerna i boken.
Jag sammanfattar genom att beskriva huvudpersonerna i boken väl.
Jag sammanfattar genom att på ett välutvecklat sätt beskriva huvudpersonerna i boken och resonera kring deras beteende. Jag beskriver mina egna tankar om huvudpersonerna.
Tolka och resonera om textens budskap
 • Sv  E 9
Jag beskriver bokens budskap.
Jag beskriver bokens budskap och förklarar hur jag drog den slutsatsen.
Jag beskriver bokens budskap och förklarar hur jag drog den slutsatsen. Jag kopplar mina slutsatser till sådant som jag har varit med om eller hört talats om.
Resonera och dra slutsatser
 • Sv  E 9
 • Sv  E 9
Jag ger något exempel på varför jag tror att författaren har skrivit denna bok. Jag ger ett exempel på hur samhället kan ha påverkat författaren att skriva boken.
Jag ger några exempel på varför jag tror att författaren har skrivit denna bok. Jag ger några exempel på hur samhället kan ha påverkat författaren att skriva boken och förklarar hur jag dragit dessa slutsatser.
Jag ger flera exempel på varför jag tror att författaren har skrivit denna bok. Jag ger flera exempel på hur samhället kan ha påverkat författaren att skriva boken. Jag kopplar mina tankar till sådant som jag har varit med om eller hört talats om.

Sv
Skriva resonerande text - Lärandematris

Att utveckla
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Koppling till uppgiften
Skriva en resonerande text
 • Sv  E 9
Jag skriver en resonerande text där jag sammanfattar fakta och beskriver mina tankar genom att göra enkla beskrivningar och förklaringar. Jag använder ibland egna ord och uttryck.
Jag skriver en resonerande text där jag sammanfattar fakta och beskriver mina tankar genom att göra utvecklade beskrivningar och förklaringar (jag resonerar ur olika perspektiv och i flera led). Jag använder oftast egna ord och uttryck.
Jag skriver en resonerande text där jag sammanfattar fakta och beskriver mina tankar genom att göra välutvecklade beskrivningar och förklaringar (jag resonerar ur flera olika perspektiv och i flera led). Jag använder egna ord och uttryck för att göra texten lättläst för mina klasskamrater.
Struktur
Textbindning, ordval och stavning
 • Sv  E 9
Jag använder styckeindelning, stor bokstav och skiljetecken korrekt. Meningsbyggnaden är i huvudsak rätt. Jag har några stavfel.
Jag använder styckeindelning, stor bokstav och skiljetecken korrekt. Jag utvecklar mina meningar genom att använda både huvudsatser och bisatser. Jag varierar hur jag inleder mina meningar och använder mig av något begrepp som hör till ämnet. Jag använder orden "de" och "dem" oftast på ett korrekt sätt. Jag stavar några ord fel men det stör inte förståelsen av texten.
Jag använder styckeindelning, stor bokstav och skiljetecken korrekt. Jag utvecklar mina meningar genom att använda både huvudsatser, bisatser och inskjutande bisatser. Jag varierar orden väl och använder mig av flera begrepp som hör till ämnet. Jag använder orden "de" och "dem" på ett korrekt sätt. Jag stavar orden rätt.
Källor
Söka information och sammanställa
 • Sv  E 9
 • Sv  E 9
Jag söker, väljer ut och sammanställer information från två källor. Jag citerar och/eller refererar från en källa. Jag skriver en källförteckning.
Jag söker, väljer ut och sammanställer information från fler än två källor. Jag citerar och refererar från flera källor. Jag skriver en källförteckning.
Jag söker, väljer ut och sammanställer information från flera olika typer av källor, t ex böcker, internet, filmer, intervjuer. Jag citerar på olika sätt och refererar från flera källor genom att använda olika referatmarkörer. Jag skriver en källförteckning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: