Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering för sinkad låda, Trä & Metallslöjd

Skapad 2018-01-18 08:53 i Gustavslundsskolan Helsingborg
Terminsprojekt för åk 6 som skapar ett heltäckande underlag.
Grundskola 6 Slöjd
Under årets trä och metallslöjd arbetar eleverna med ett fast projekt i två delar. Uppgiften är tänkt att beröra samtliga syften, centrala innehåll och kunskapskrav inom slöjden. Första delen handlar om att följa och överföra instruktioner, vara noggrann i sitt arbete och arbeta med miljön i åtanke. Andra delen handlar om att vara kreativ i design och problemlösning, här får eleverna friare händer.

Innehåll

Terminsplanering
Eleverna planerar genomförandet av en sinkad låda med lock. Den sinkade lådan bygger alla elever kring samma princip men med viss variation.
Locket får eleverna själva designa, både i funktion och utseende, det enda kravet är att det ska finnas någon form av bildhuggeri.

Alla elever har tillgång till våran egna slöjdsite, en hemsida som tillhandahåller allt man behöver för uppgiften. Där har vi länkar till planeringar, ritningar, dokumentation och utvärdering. Även tips och trix samt kunskapskrav.
Om Eleverna skulle få någon typ av hemuppgift, läxa eller liknande läggs detta ut i deras classroom, även denna finns länk till på hemsidan.

 

Projektet tar i regel hela terminen.

Tillfälle 1: Genomgång av salen och terminens upplägg
Tillfälle 2-4: Planering av uppgift
Tillfälle 5-15: Praktiskt arbete
Tillfälle 16+: Utvärdering

Under terminen används även ett tillfälle för att städa salen vilket kan påverka  "programmet"

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.
  Sl  4-6
 • Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.
  Sl  4-6
 • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.
  Sl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 6
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
  Sl  E 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 6
 • Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  E 6
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
  Sl  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: