👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Beskrivande text

Skapad 2018-01-18 10:44 i Resursenhet Pil Uppsala
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska
Vi kommer att arbeta med beskrivande text. Vi läser olika texter och ser hur de är skrivna. Vilka kännetecken finns i en beskrivande text? Du kommer som avslutning att skriva en egen beskrivande text.

Innehåll

Beskrivning

Vi kommer att lära oss hur man skriver en beskrivande text.

 

Konkreta mål

Du ska kunna berätta om den beskrivande textens olika delar.

Du ska kunna använda dig av jämförande sambandsord.

Du ska kunna komma på bra rubriker.

Du ska kunna bearbeta din text utifrån respons.

 

 

Språkligt fokus

Du ska delta i gruppens diskussioner.

 

Bärande begrepp

rubrik, underrubrik, klassifikation, adjektiv, sambandsord, jämförande sambandsord, verb i nutid (presens)

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  SvA  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  SvA  4-6

Matriser

Sv SvA
Beskrivande text

Underlag för bedömning saknas
Elevens kunskaper
bedöms vara mycket begränsade
Elevens kunskaper
bedöms vara till viss del godtagbara
Elevens kunskaper
bedöms vara till övervägande del godtagbara
Elevens kunskaper
bedöms vara godtagbara
Elevens kunskaper
bedöms vara goda
Elevens kunskaper
bedöms vara mycket goda
Aspekt 1
Eleven ska kunna skriva en beskrivande text.
 • Sv  E 6
 • SvA  E 6
Ny aspekt
Eleven ska kunna använda skrivregler på ett fungerande sätt.
 • Sv  E 6
 • SvA  E 6
Ny aspekt
Eleven ska kunna bearbeta sin text utifrån respons.
 • Sv  E 6
 • SvA  E 6