Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Revolutioner som förändrar världen

Skapad 2018-01-18 13:16 i Stavby skola Uppsala
Amerikanska revolutionen, Franska revolutionen, industriella revolutionen, upplysningen
Grundskola 7 – 9 Historia
Vad är revolution? Varför orsakade revolutionerna? På vilket sätt kom världen att förändras? Vilka revolutioner sker i vår tid?

Innehåll

 

Detta ska vi göra
1. Uppstart: Den nya tiden 1500-reformationen, 1600-t krig och vetenskap, 1700-t krig och upplysning
2. Den amerikanska revolutionen s. 194-203
3. Historieanvändning: Vems är historien? Källövning: Ett omdiskuterat foto
4. Franska revolutionen och dess följder s. 205-219
5. Revolutionens århundrade, arbetsuppgifter 
6. Industriella revolutionen s. 222-237
7. Film: Den industriella revolutionen
8. Diskussionsfrågor: a)Vilka för och nackdelar fanns med hemindustrin och fabriksframställningen? Titta också på olika perspektiv; arbetare, familj, fabriksägare, samhälle b)Effektivisering vad är det? Vad skötte det tunga arbetet då och vad sköter det nu, hur har utvecklingen sett ut? c) Skorstensrök, vad stod det för på 1800-talet? Vad står det för idag?
9. Kontinuitet och förändring, upplysningen

Arbetssätt:
genomgång
film
diskussion

Så visar du dina kunskaper:
diskussion och arbete
inlämningsuppgift
prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
  Hi  7-9
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
  Hi  7-9
 • Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Historia, bedömningsmatris

Kunskap om revolutionerna
Kunskaper om förhållanden, skeenden och gestalter
 • Hi  E 9
Du kan berätta om de tre revolutionerna och kan återberätta några händelser. Du kan vissa fakta. grundläggande kunskaper
Du kan berätta om de tre revolutionerna och kan återberätta flera händelser och förklara vad några av dem fick för betydelse. Du kan ganska mycket fakta. goda kunskaper
Du kan berätta om de tre revolutionerna och förklara vad de olika händelserna fick för betydelse. Du kan mycket fakta. mycket goda kunskaper
Orsaker och konsekvenser revolutionerna för samhället och för människorna
Resonera kring historiska samhällsförändringar
 • Hi  E 9
Du kan ange en orsak och en konsekvens av revolutionerna och kan förklara hur de hänger ihop. enkla och till viss del underbyggda resonemang
Du kan ge flera orsaker och konsekvenser av revolutionerna och kan förklara sambanden ur olika perspektiv (t ex samhälle, människa) utvecklade och relativt väl under­byggda resonemang
Du kan ange både orsaker och konsekvenser av revolutionen och kan förklara sambanden tydligt och ur olika perspektiv (t ex samhälle, människa) välutvecklade och väl under­byggda resonemang
Att undersöka hur samhället förändrats av revolutionerna
Undersöka utvecklingslinjer och beskriva samband mellan olika tidsperioder
 • Hi  E 9
Du beskriver en likhet eller en skillnad mellan de olika tidsperioderna. beskriver enkla samband mellan olika tidsperioder.
Du beskriver en likhet eller en skillnad och anger också en orsak till den. Du har med exempel från historien. beskriver förhållandevis komplexa sam­band mellan olika tidsperioder.
Du beskriver orsaker och likheter mellan tidsperioderna. Du förklarar svaret med dina historiska exempel. beskriver komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Att dra slutsatser om framtiden med hjälp av historisk kunskap
Visa hur utvecklingslinjer har påverkat vår samtid med hänvisning till det förflutna
 • Hi  E 9
Du kan ge ett för- eller motargument grundat i din historiska kunskap om hur du tror det kommer bli i framtiden. motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Du kan ge både för- och motargument grundat i din historiska kunskap om hur du tror att det kommer att bli i framtiden. motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Du kan ge fler både för- och motargument grundat i dina historiska kunskaper om hur du tror att det kommer bli i framtiden. motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Använda begrepp: revolution, självständighet, upplysningen, provilegier, industialisering, Boston teparty, bastiljen, Code Napoleon, kontinuitet
Användning av historiska begrepp
 • Hi  E 9
Du kan de flesta av begreppen och vet vad de betyder. i huvudsak fungerande
Du kan begreppen och kan förklara vad de betyder. Du använder några av orden när de pratar eller skriver om historien. relativt väl fungerande
Du kan begrepp så bra att du kan använda dem rätt när du pratar om eller skriver om historien. väl fungerande
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: