Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - Skapa en karta

Skapad 2018-01-18 13:27 i Förskolan BarnaSinnet LiCa förskolor
Förskola
Lokalisering/rumsuppfattning handlar om att förstå var ett föremål eller jag själv befinner mig i förhållande till omgivningen samt att kunna kommunicera detta med hjälp av begrepp som beskriver avstånd, riktning och läge.

Innehåll

Barnens intressen, Var är vi? Nuläge

Barnen ritar skattkartor, visade intresse för kartor när vi "reste" till olika länder med hjälp av Google Earth, vi har pratat om väderstreck på samling, de undrar åt vilket håll de bor i förhållande till förskolan.

 

Syfte och mål, Vart ska vi?

Syfte - att barnen får möjlighet att skapa sig en uppfattning om hur deras närmaste omvärld ser ut, att använda olika matematiska begrepp (till exempel begrepp som beskriver avstånd, riktning, läge) samt få erfarenhet av/uppfattning om att se ting utifrån olika perspektiv (hur ser en säng ut ovanifrån? från sidan?). 

Mål - se läroplansmål

 

Målkriterier

Vi vet att barnen utvecklas gentemot målen när vi ser barn som:

Deltar i den pedagogiska aktiviteten och/eller samtalar om/beskriver hur det ser ut i deras rum

 

Metod, och material Hur gör vi?

Metod - Som en inledning frågar vi barnen vad en karta är, vad används en karta till. Skapa en karta utifrån sin inre bild av sitt rum. Jämföra och samtala om kartorna - likheter/skillnader, hur tänkte du...? Använda olika begrepp, uppmärksamma barnen på att en kan rita ting från olika perspektiv. (Uppmärksamma barnen på att det är matematik vi håller på med! :)

Förutsättningar - fm när ena gruppen är inne, projektet fortsätter enligt barnens intresse, utveckling? ex skapa en karta med lera, sitt rum med en kartong, skattkartor, kartor ute...  

Dokumentation - Barnens kartor över sina rum, observera vad barnen säger och gör (observationsunderlag), barnens reflektioner när vi tillsammans reflekterar i efterhand (reflektionsunderlag)

Förberedelser - papper och pennor, kamera (telefon/lärplatta), observations- och reflektionsunderlag. 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: