Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

AHADM Åk4

Skapad 2018-01-18 13:54 i Ljungbergsgymnasiet Borlänge
Pedagogisk planering för Åk4, AHADM Ljungbergsgymnasiet
Gymnasiesärskola Entreprenörskap Administration
Pedagogisk planering för Åk4, AHADM Ljungbergsgymnasiet

Innehåll

Du kommer att deltaga aktiv i att driva och sköta Handelsprogrammets verksamhet.

Vi har målsättningen att skapa en miljö som är så lika en vanlig arbetsplats som möjligt.

Du kommer att jobba med ...

 • beställningar
 • produktion
 • kundbemötande
 • arbetsmiljö 
 • ekonomi

i en autentiska miljö. Vilket betyder att det är riktiga kunder med riktiga kundbeställningar.  

Med det här sättet att arbeta kommer vi att täcka in alla de centrala målen i de olika kurserna som du läser i åk4.

I den här planeringar kommer vi fylla på kontinuerligt med nya arbetsuppgifter.

Uppgifter

 • Butik

 • Varubeställning till Handelsbutiken

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Administrationens funktion och roll i företag och andra organisationer.
  Adi  -
 • Administrativa arbetsuppgifter, till exempel kopiering, arkivering och registrering.
  Adi  -
 • Material och teknisk utrustning för administrativt arbete. Miljöhänsyn vid materialval.
  Adi  -
 • Programvaror och programhantering för administrativt arbete, till exempel kalkylprogram och program för presentationer.
  Adi  -
 • Intranät och effektiv sökning på internet.
  Adi  -
 • Hantera olika dokument, till exempel brev, fakturor och register.
  Adi  -
 • Service och bemötande i personliga kontakter, telefon och e-post.
  Adi  -
 • Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet.
  Adi  -
 • Lagar och andra bestämmelser inom det administrativa området, till exempel arkivlagen, offentlighets- och sekretesslagen samt bestämmelser om arbetsrätt.
  Adi  -
 • Entreprenörskapets betydelse för individ, verksamhet och samhälle.
  Enr  -
 • Idéutveckling. Från idé till praktiskt genomförande.
  Enr  -
 • Kommunikation och samarbete i samband med problemlösning och projekt.
  Enr  -
 • Metoder för problemlösning och genomförande av projekt.
  Enr  -
 • Presentationsteknik och presentation av en idé.
  Enr  -
 • Dokumentation, beräkningar samt uppföljning i samband med problemlösning och projekt.
  Enr  -
 • Lagar och andra bestämmelser inom området, till exempel bestämmelser om upphovsrätt.
  Enr  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver på ett utvecklat sätt organisation och administrativt arbete inom olika verksamheter. Eleven använder material, teknik och annan utrustning för administrativt arbete på ett ändamålsenligt sätt. Eleven utför dessutom med gott resultat administrativa arbetsmoment på ett säkert och serviceinriktat sätt.
  Adi  A
 • Eleven beskriver på ett enkelt sätt organisation och administrativt arbete inom olika verksamheter. Eleven använder material, teknik och annan utrustning för administrativt arbete på ett delvis ändamålsenligt sätt. Eleven utför dessutom med tillfredsställande resultat administrativa arbetsmoment på ett säkert och serviceinriktat sätt.
  Adi  C
 • Eleven medverkar i att beskriva organisation och administrativt arbete inom olika verksamheter. Eleven medverkar i att använda material, teknik och annan utrustning för administrativt arbete. Eleven medverkar dessutom i att utföra administrativa arbetsmoment på ett säkert och serviceinriktat sätt.
  Adi  E
 • Eleven samtalar på ett utvecklat sätt om entreprenörskapets betydelse för individ, verksamhet och samhälle. Eleven väljer handlingsalternativ för att lösa problem och genomföra projekt som leder framåt. Eleven identifierar dessutom med säkerhet möjligheter och omsätter med gott resultat idéer i praktisk verksamhet.
  Enr  A
 • Eleven samtalar på ett enkelt sätt om entreprenörskapets betydelse för individ, verksamhet och samhälle. Eleven väljer handlingsalternativ för att lösa problem och genomföra projekt som efter viss bearbetning leder framåt. Eleven identifierar dessutom med viss säkerhet möjligheter och omsätter med tillfredsställande resultat idéer i praktisk verksamhet.
  Enr  C
 • Eleven medverkar i att samtala om entreprenörskapets betydelse för individ, verksamhet och samhälle. Eleven medverkar i att välja handlingsalternativ för att lösa problem och genomföra projekt. Eleven medverkar dessutom i att identifiera möjligheter och omsätta idéer i praktisk verksamhet.
  Enr  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: