Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Olika texttyper

Skapad 2018-01-18 14:11 i Noltorpsskolan Alingsås
Grundskola 5 Svenska som andraspråk Svenska
I det här arbetsområdet kommer du få träna dig på att lyssna, tala, skriva och läsa olika typer av text.

Innehåll

Arbetsområde

Under vårt arbete med olika texttyper kommer vi att använda oss av böcker och nyheter för att träna på återgivande, berättande och beskrivande texter. Vi kommer att arbeta med texttypernas kännetecken och de begrepp som hör till dem. 

Du kommer att få möta texttyperna så att du tränar dina olika förmågor (lyssna, tala, skriva och läsa).

 

Konkreta mål

Avsikten med det här arbetet är att du ska få möjlighet att lära dig;

strategier för att skriva olika typer av texter

lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier.

muntliga presentationer

berättande texters budskap med miljö- och personbeskrivningar

texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag

språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord

informationssökning i några olika medier och via sökmotorer på Internet.

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att lyssna, tala, skriva och läsa texter som är återgivande, berättande och beskrivande genom att se hur du arbetar i din arbetsbok, ta del av dina texter och lyssna på dina muntliga redovisningar.

Jag kommer att titta på;

dina sammanfattningar av olika texters innehåll

dina resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk och hur du beskriver din upplevelse av läsningen

hur du skriver de olika texterna med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag

hur du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor

att dina sammanställningarna innehåller beskrivningar, egna formuleringar och någon användning av ämnesspecifika ord och begrepp.

hur du kan förbereda och genomföra muntliga redogörelser med inledning, innehåll och avslutning och anpassning till syfte och mottagare

 

Undervisning

Vi kommer att använda läromedlet Simsalabim när vi arbetar. 

Arbetets upplägg är så att vi samtalar om begrepp och exempel. Sedan fördjupar vi arbetet med hjälp av uppgifterna i arbetsboken. Vi använder oss av digitala verktyg också.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord- och begrepp
  Sv  C 6

Matriser

Sv SvA
Ämnesmatris Svenska 4-6

Läsa

Nivå 1
Nivå 2
NIvå 3
Nivå 4
2. Läsförståelse
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven.
Du har ganska bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör enkla sammanfattningar av innehållet i kronologisk ordning. Du kommenterar innehållet på ett ganska bra sätt.
Du har bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör utvecklade sammanfattningar av innehållet i kronologisk ordning. Du kommenterar innehållet på ett bra sätt.
Du har mycket bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör välutvecklade sammanfattningar av innehållet i kronologisk ordning. Du kommenterar innehållet på ett mycket bra sätt.
3. Tolka och analysera
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven.
Du kan förstå och diskutera olika slags texters budskap på ett enkelt sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om. Du beskriver på ett enkelt sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.
Du kan förstå och diskutera olika slags texters budskap på ett utvecklat sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om. Du beskriver på ett utvecklat sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.
Du kan förstå och diskutera olika slags texters budskap på ett välutvecklat sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om. Du beskriver på ett välutvecklat sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.

Skriva

Nivå 1
Nivå 2
NIvå 3
Nivå 4
4. Skriva olika slags texter
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven.
Du kan skriva olika slags texter med ganska tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett ganska bra sätt och ditt språk är ganska varierat.
Du kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett bra sätt och ditt språk är varierat.
Du kan skriva olika slags texter med mycket tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett mycket bra sätt och ditt språk är mycket varierat.
7. Informationssökning
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven.
Du kan söka och sätta ihop information från några källor. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur informationen kan användas.
Du kan söka och sätta ihop information från några källor. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur informationen kan användas.
Du kan söka och sätta ihop information från några källor. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur informationen kan användas.
8. Sammanställningar
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven.
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.

Tala

Nivå 1
Nivå 2
NIvå 3
Nivå 4
13. Muntligt framförande
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven.
Du kan förbereda och hålla en enkel muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar ganska bra. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar och till det budskap du vill få fram, på ett ganska bra sätt.
Du kan förbereda och hålla en utvecklad muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar bra. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar och till det budskap du vill få fram, på ett bra sätt.
Du kan förbereda och hålla en välutvecklad muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar mycket bra. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar och till det budskap du vill få fram, på ett mycket bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: