Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ut i vida världen

Skapad 2018-01-18 14:54 i Österskolan Lunds för- och grundskolor
Efter FN-temadagen om minoritetsgrupper i Sverige ger vi oss ut i hela vida världen för att lära oss om de olika världsdelarna, haven, hur man använder en karta, väderstrecken samt gör stopp i några olika länder. Vi jämför andra länder med Sverige genom att hitta skillnader och likheter.
Grundskola 2 – 3 SO (år 1-3) Svenska
Efter FN-temadagen om minoritetsgrupper i Sverige ger vi oss ut i hela vida världen för att lära oss om de olika världsdelarna, haven, hur man använder en karta, väderstrecken samt gör stopp i några olika länder. Vi jämför andra länder med Sverige genom att hitta skillnader och likheter.

Innehåll

Elevernas konkreta mål

 • Kunna namn och läge på världsdelarna, världshaven och vissa länder.

 • Förstå och kunna använda en karta samt veta väderstrecken.

 • Lära oss mer om hur människor lever och har det i några olika länder.

 • Göra jämförelser, se likheter och skillnader mellan Sverige och andra länder.

 • Känna till några barnboksförfattare från olika länder.

 

Arbetssätt och redovisning

Temat introduceras med ett enkelt drama, en person ska ut och resa, men vet inte var och hur. Vad behöver man veta och ha med sig. Klassen ger sig ut på en låtsasresa i världen för att lära sig mer! Vi börjar att resa via Google Earth från S Sandby, Skåne, Sverige och till de olika världsdelarna. Vi tittar och jobbar i en kartbok, lär oss olika begrepp såsom väderstrecken, länder, världsdelar hav, sjöar, floder m.m. Med hjälp av kartan får eleverna skriva och lära in världsdelarnas och världshavens namn på en egen karta. Sedan reser vi till en världsdel i taget samt till ett utvalt land där. Vi tittar på filmer om barn i dessa länder, läser fakta tillsammans bl.a. via Landguiden.se samt ritar och skriver. Vi jämför dessa länder med Sverige. De elever som har någon förälder som kommer från ett annat land får i uppgift att hemma ta reda på mer om det landet samt ta med och berätta lite för övriga klassen. Vi har ett gemensamt temapass med åk 2-3 i blandade grupper då eleverna får gå runt till olika stationer och lära sig mer om några lika utländska barnboksförfattare: Roald Dahl, HC Andersen, JK Rowling och Tove Jansson. Slutligen får eleverna tillsammans med sin nyckelkompis fördjupa sig i ett eget land genom att söka fakta, skriva stödord på en tankekarta, skriva en faktatext med olika underrubriker, lägga till bilder och redovisa för klassen.

Bedömning

 • Genom samtal och observationer under temats gång.
 • Egna arbeten om olika länder.
 • Kunna namnge världsdelarna och världshaven med genom att peka ut på en karta, t.ex. via Skolplus.
 • Utvärdering av målen via miniwhiteboards/ skriva ner vad man har lärt sig via exitlappar

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: