Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Shape poems

Skapad 2018-01-18 14:59 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Grundskola 3 – 5 Modersmål
Arbete med calligram. Hör/Läs/Skriv/Samtala om: veckorna 47-50

Innehåll

"Shape poems" Calligram- eleverna får kännedom om calligram. Läser och diskutera olika dikter. Samtal om form och innehåll. Eleverna producera egna texter utifrån deras önskemål. 

Källmaterial bl.a. 

 

https://www.tes.com/teaching-resource/a-selection-of-shape-poems-calligrams-6071990

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Ml  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  4-6
 • Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med relativt gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier.
  Ml  C 6
 • Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag uttrycka sig utvecklat i skrift med relativt god språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.
  Ml  C 6

Matriser

Ml
Shape poems

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsning /Samtal
Eleven läser calligram och diskuterar stoffet och hur form/innehåll påverkar varandra.
Skrivande
Eleven skriver sitt eget calligram och arbetar med form och innehåll.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: