Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kropp och hälsa

Skapad 2018-01-18 15:23 i Trönningeskolan Halmstad
Betydelsen av mat, sömn, hygien motion och sociala relationer för att må bra. Människans kroppsdelar, deras namn och funktion. Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
Grundskola 1 – 3 Svenska NO (år 1-3) Bild
Du ska få lära dig om hur kroppen fungerar. Du kommer att få försåelse för betydelsen av mat, sömn, stress och oro, hygien, motion och sociala relationer. Du ska också få kännedom om människans kroppsdelar och sinnen.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • utveckla kunskap om människokroppens byggnad och funktion.
 • få kunskap och förståelse för maten och sömnens betydelse.

 

Konkretisering av målen

Du berättar skriftligt om några av kroppens delar och dess fun
Du deltar i praktiska experiment kring kroppens delar och sinnen
Du förstår sambandet mellan mat, sömn, motion kontra hälsa.

 

 

Detta ska du kunna

Synliga kroppsdelar ex öga, öra , mun, arm, axel, o.s.v.
Skelett, muskler, hjärnan, sinnen,
matsmältningen, motion, kost, hygien

 

Vad ska du göra med dina kunskaper

Kunna sätta ut kroppsdelar
Kunna skilja på olika sinnen genom upplevelser.
Veta vad kroppen behöver för att den ska må bra.

 

Vi gör bedömningen för att:

 • Medvetandegöra eleverna om vad de kan.
 • Eleven ska träna på att argumentera (för nyttig - onyttig kost)
 • Eleven ska vara delaktig i lektionerna.

        

Undervisning

 • Analys tillsammans med barnen. Vad kan ni? (tankekarta)
 • Film
 • Skelett, modeller på kroppen
 • Läser faktor
 • skriver faktor
 • klistrar in bildar
 • svarar skriftligt på några frågor
 • Skolsköterska eller förälder
 • Sånger, engelska och svenska
 • Upplevelser kring sinnena
 • Smaka frukter
 • Samtal kring kostens påverkan på kroppen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.
  Bl  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  NO  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  NO  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: