Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatid och Medeltid

Skapad 2018-01-18 16:04 i Schubergstorpsskolan Falkenberg
Hur var det att leva på Vikingatiden? Hur var samhället uppbyggt och vad trodde man på?
Grundskola 4 Historia Bild
Hur var det att leva och hur var samhället uppbyggt under Vikingatiden och Medeltiden?

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få utveckla din kunskap om Vikingatiden och Medeltiden genom:

 • att kunna jämföra olika tidsperioder med varandra och se likheter och skillnader och utifrån detta kunna dra slutsatser.
 • reflektera över förhållanden, händelser och berättelser.  
 • att lära dig för området aktuella ord och begrepp.   

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma:

 • din förmåga att skriva en jämförande text om hur det var att leva på medeltiden jämfört med idag, där du ska skriva likheter och skillnader och dra några slutsatser utifrån detta.
 • din förmåga att använda historiska begrepp på ett fungerande sätt. 
 • din förmåga att föra resonemang om orsaker och konsekvenser av människors levnadsvillkor och handlingar.
 • Känna till ungefär när det var vikingatid och medeltid samt vad som kännetecknar tidsperioderna.
 • Känna till vart vikingarna reste, hur de reste, varför de reste och varför vikingatågen upphörde.
 • Känna till hur vardagslivet för vikingarna och de som levde på medeltiden såg ut och kunna jämföra män, kvinnors och barns levnadsförhållanden då med idag.
 • Känna till runskrift, runstenar och dess betydelse för människor då och idag.

Undervisning och arbetsformer

Du kommer få kunskap om vikingatiden och medeltiden genom att:

 • läsa och skriva texter
 • se på film
 • diskussioner
 • högläsning
 • bilder
 • grupparbete om Vikingatiden
 • pararbete om Medeltiden

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: