Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luft

Skapad 2018-01-18 17:03 i Börje skola Uppsala
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)
Vad är luft? Hur vet vi att luft finns? I detta arbetsområde kommer du få lära dig vad luft är, hur luften fungerar och dess olika egenskaper.

Innehåll

Syfte 

Syftet med arbetsområdet är att få kunskap om vad luften består av, luftens olika egenskaper samt fotosyntesen. Syftet är även, att utifrån den fakta vi lär oss om luft, kunna genomföra enkla experiment som redogör detta på ett tydligt sätt.

 
 
 

Mål för arbetet

 • Att kunna förklara vad luft består av. 
 • Att kunna förklara luftens olika egenskaper, t.ex. skillnaden mellan varm och kall luft.  
 • Att kunna förklara fotosyntesen med hjälp av bilder. 
 • Att delta i laborationer och resonera kring resultaten. 
 • Att kunna skriva en enkel labbrapport med hypotes och resultat. 

Hur ska vi lära oss detta?

 • Gemensam tankekarta om luft. 
 • Samtala utifrån NO-bokens texter om luft. 
 • Svara på frågor i NO-boken utifrån olika texter.
 • Prata om vad olika begrepp inom arbetsområdet betyder. 
 • Prata om fotosyntesen via genomgång och powerpoint samt rita och skriva om det i våra böcker. 
 • Göra en gemensam stor bild av fotosyntesen som vi sätter upp på anslagstavlan i klassrummet.   
 • Genomföra experiment som beskriver:
  - att luft tar plats 
  - varm och kall luft
  - syrebrist
  - luftmotstånd 
 • Skriva enkel labbrapport. 

Bedömning 

 • Exittickets vid vissa lektioners slut.
 • Deltagande och analyserande i genomförandet av experimenten.   
 • Liten skriftlig koll efter arbetsområdet som handlar om det vi har arbetat med.  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  NO
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: