Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

2018 Fysik år 9 Kärnfysik och Energi

Skapad 2018-01-19 07:43 i Östergårdsskolan Halmstad
I det här området inom fysikämnet kommer du att få lära dig mer om att energi kan omvandlas mellan olika former, vilka fördelar och nackdelar det finns med de olika energikällorna och växthuseffekten.
Grundskola 9 Fysik
Här får du bekanta dig med den radioaktiva strålningens förtjänster och risker och hur den är en del av vårt samhälle. Du får också en inblick i hur energin som vårt samhälle är i behov av skapas och används.

Innehåll

De mål vi utgått från är:

Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förmågan att…

 • använda kunskaper i fysik för att diskutera valmöjligheter och ta ställning i frågor som rör energi, miljö och hälsa.
 • granska information och kommunicera kunskaper om energi och materia.
 • skilja mellan naturvetenskap och andra sätt att beskriva världen.
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik.
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Elevens mål:

Du ska uppvisa kunskaper om...

 • hur energi strålar från solen och hur vi kan spara energi.
 • hur samhällets energiförbrukning förändrats genom åren.
 • hur framtidens energiförsörjning kan se ut.
 •  hur undersökningar planeras, genomförs, dokumenteras och utvärderas.
 • hur undersökningar leder fram till ny kunskap.
 • hur du använder dina kunskaper i fysik till att argumentera och diskutera samhällsfrågor.
 • hur man tolkar och granskar information i till exempel faktatexter och tidningsartiklar kopplade till fysik.
 • hur upptäckter inom energi har påverkat oss människor. olika typer av strålning vi har och hur vi kan använda dem i till exempel sjukvård och modern teknik.

                      

Undervisningens mål:

Undervisningen ska behandla…

 • energins flöde från solen genom natur och samhälle. Olika sätt att lagra energi.
 • samhällets energianvändning förr och nu, samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.
 • modeller för växthuseffekten, jordens strålningsbalans och klimatförändringar.
 • modeller för uppkomst av strålning och dess påverkan på levande organismer.
 • hur olika typer strålning kan användas i till exempel sjukvård och modern teknik.
 • elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
 • hur kunskaper i fysik kan användas för att formulera, granska och värdera argument i aktuella samhällsfrågor.
 • systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • samband mellan undersökningar och utveckling av begrepp, modeller och teorier.
 • dokumentation av undersökningar med till exempel tabeller, bilder och rapporter.
 • kreativa uttrycksformer för att kommunicera kunskaper i fysik. Hur uttrycksformen anpassas efter sammanhang, syfte och målgrupp.
 • källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika typer av källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik.
 • upptäckter inom fysikområdet energi och hur de har format världsbilder.

 

Veckoplanering

 

 

 

Vecka

Planering

2

Genomgång av planering, och hur vi ska arbeta. Unikum och Sharepoint!

Introduktion: Kapitel 9 – Energi och Effekt

Kapitel 9.1 – Fysikaliskt arbete

Högläsning och Begrepp Kapitel 9.1

Film: Studi.se – Enkla maskiner 1

Film: Studi.se – Enkla maskiner 2

3

Film: Studi.se – Fysikaliskt arbete

Film: Andreas Sandqvist – Arbete (youtube)

Instuderingsfrågor och begrepp

Repetition

 (Kunskapskontroll)

problemlösning

4

Kapitel 9.2 – Mekanisk energi och effekt

Högläsning och Begrepp Kapitel 9.2

Film: Studi.se – Mekanisk energi

Instuderingsfrågor och begrepp

Repetition

(Kunskapskontroll)

Laboration

5

Film: Andreas Sandqvist - Effekt (youtube).

Film: Studi.se - Elförbrukning

Instuderingsfrågor och begrepp

Repetition

(Kunskapskontroll)

problemlösning

6

Kapitel 9.3 – Elektrisk energi och effekt

Film: Studi.se – Elektrisk effekt

Film: Studi.se – Enheten kilowattimme

Högläsning och Begrepp Kapitel 9.3 – Elektrisk energi och effekt

Instuderingsfrågor och begrepp

Repetition

(Kunskapskontroll) Film: Andreas Sandqvist – Elektrisk energi

7

Atom- och kärnfysik

Kapitel 10.1 – En vetenskaplig revolution

Högläsning

Instuderingsfrågor och begrepp

Kapitel 10.2 – Atomens inre

Högläsning

Instuderingsfrågor och begrepp

Repetition

(Kunskapskontroll)

Laboration/ problemlösning/Inlämningsuppgift

8

Sportlov

9

Kapitel 10.3 – Radioaktiva ämnen

Högläsning

Instuderingsfrågor och begrepp

Kapitel 10.4 – Kärnenergi

Högläsning

Instuderingsfrågor och begrepp

Repetition

(Kunskapskontroll)

Laboration/ problemlösning/Inlämningsuppgift

10

Vår energiförsörjning

Kapitel 11.1 – De olika energiformerna

Högläsning

Instuderingsfrågor och begrepp

Kapitel 11.2 – Förnybar energi är framtiden

Högläsning

Instuderingsfrågor och begrepp

Kapitel 11.3 – Icke förnybara energikällor

Högläsning

Instuderingsfrågor och begrepp

Repetition

(Kunskapskontroll)

Laboration/ problemlösning/Inlämningsuppgift

11

Sammanfattning

Instuderingsfrågor

Större kunskapskontroll

 

biologi/ fysik/ kemi Nationella Prov B 30+30* (*5-10 min för instruktioner tillkommer)

12

Förberedelse inför nationella prov

13

Förberedelse inför nationella prov

14

Påsklov

15

11 april biologi/ fysik/ kemi Nationella Prov A1+A2+A3 75 min + rekommenderad rast + 45 min + rekommenderad rast + 30 min* (*5-10 min för instruktioner tillkommer)

16

Teknik

17

Teknik

18

Teknik

19

Teknik

20

Teknik – Inlämning

21

Kompletteringar

22

Kompletteringar

23

Betygssättning

 

 

24

Avslut

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Presentationer och facit

 • Facit 9.1 Testa dig själv

 • Facit 9.2 Testa dig själv

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: