Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instruerande text

Skapad 2018-01-19 08:37 i Östra Karups skola Båstad
Grundskola 6 Svenska
Arbete kring instruerande text.

Innehåll

Genom materialet Zick Zack Skrivrummet Åk 5 kommer vi att:
- lära oss uppbyggnaden av en instruerande text.
- lära oss språkliga drag för en instruerande text.
- planera och skriva en gemensam instruerande text.
- skriva egna instruerande texter där du förstärker din text med hjälp av bilder.

Uppgifter

 • Instruerande text

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  A 6

Matriser

Sv
Instruerande text

--->
--->
--->
--->
Innehåll
Du kan, med stöd av läraren, skriva så att man kan förstå och följa innehållet.
Du skriver så att man kan förstå och följa innehållet.
Du skriver med ett relativt tydligt innehåll som gör det lätt att förstå och följa texten.
Du skriver med ett tydligt innehåll som gör det mycket lätt att förstå och följa texten.
Struktur
Du kan, med stöd av läraren, ha en struktur som går att följa med rubrik, lista och arbetsgång.
Du har en struktur som går att följa med rubrik, lista och arbetsgång.
Du har en relativt tydlig struktur med rubrik, lista och arbetsgång.
Du har en tydlig struktur genom hela texten med rubrik, lista och arbetsgång.
Stavning
Du stavar så att läsaren har svårt att förstå vad du menar.
Du har stavfel men läsaren förstår vad du menar.
Du har relativt få stavfel som inte stör förståelsen.
Du har få stavfel.
Skiljetecken och stor/liten bokstav
Du kan, med stöd av läraren, använda punkt och stor bokstav.
Du använder versaler (ABC) och gemener (abc) samt skiljetecken som exempelvis punkt oftast korrekt.
Du använder versaler (ABC) och gemener (abc) korrekt. Du använder olika skiljetecken, exempelvis punkt och kommatecken, oftast korrekt.
Kombinera text och bild
Du kan, med stöd av läraren, använda någon bild som kopplas till texten.
Du använder någon bild som kopplas till texten.
Du använder bilder som kopplas relativt tydligt till texten.
Du använder bilder som genomtänkt kopplas till texten både vad gäller innehåll och layout.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: