Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litterära kändisar och hur man skriver ett referat

Skapad 2018-01-19 09:16 i Vallonskolan Östhammar
Vi arbetar med sakprosatexter, att ta ut det viktigaste och göra sammanfattningar. Eleverna ska skriva ett referat av en filmrecension.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Under veckorna 45-50 kommer vi att arbeta med att skriva referat om litterära kändisar. Du kommer att få lära dig om några litteraturhistoriskt kända författare och deras böcker. I slutet av momentet kommer du dessutom att få öva på muntlig presentation och lyssna på presentationer när du berättar om din författare i en tvärgruppsredovisning. Du kommer också att läsa en egenvald bok och skriva loggbok/recension.

Innehåll

Vad du ska kunna efter arbetsområdet  

 • Känna till några betydelsefulla författare 
 • Veta vad som menas med källor 
 • Kunna sammanföra information från olika texter till ett eget referat
 • Kunna skriva referatmarkörer
 • Ge kamratrespons och bearbeta din egna text utifrån responsen  
 • att formulera dina tankar kring en text
 • att läsa skönlitteratur
 • att tolka text

Undervisningens innehåll/vad du ska få träna på/förmågor som utvecklas

Vi kommer att läsa, analysera och skriva referat. Hur är texten uppbyggd, vad är syftet med texten? Hur ser referatmarkörer ut, och hur skriver man referatmarkörer?

Du kommer att få en  text om författaren att läsa och använda som källa.

Du kommer att få skriva ett eget referat med referatmarkörer.

Du kommer att få presentera din författare muntligt i en tvärgruppsredovisning. 

Du kommer att få lyssna på presentationer om olika författare. 

Du kommer att få läsa boken på viss lektionstid men du måste läsa hemma också.

Bedömning

 • Referat
 • Muntlig redovisning i tvärgrupp
 • Lyssna på presentationer
 • Läslogg/recension

 

Ord och begrepp kopplade till arbetsområdet

Referat: Ordet referat är latin och betyder ”att återge”. Ett referat är en kortfattad sammanfattning av en hel text, till exempel en artikel eller ett föredrag. 

 

 

 

Uppgifter

 • Referat

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Referat

Koppling till uppgiften
Du följer instruktionen och texten fungerar i huvudsak som ett referat.
Du följer instruktionen och texten fungerar relativt väl som ett referat.
Du följer instruktionen och texten fungerar väl som ett referat.
Sriva referat
Du skriver ett referat och visar att du behärskar genren på en godtagbar nivå.
Du skriver ett referat och visar att du behärskar genren på ett relativt väl fungerande sätt.
Du skriver ett referat och visar att du behärskar genren på ett väl fungerande sätt.
Språkets normer
Du skriver ditt referat med viss språklig variation, har överlag enkel textbindning samt följer i huvudsak de språkliga normerna.
Du skriver ditt referat med relativt god språklig variation, du har överlag en fungerande textbindning samt följer de språkliga normerna på ett relativt väl fungerande sätt.
Du skriver ditt referat med mycket god språklig variation, du har välutvecklad textbindning samt följer de språkliga normerna på ett väl fungerande sätt.
Struktur, källhänvisning samt referatmarkeringar
Din text har i huvudsak en fungerande struktur med källhänvisning i texten samt några referatmarkeringar.
Din text har en relativt väl fungerande struktur, du citerar, har källhänvisning i texten samt referatmarkeringar
Din text har en mycket väl fungerande struktur, du citerar, har källhänvisning i texten samt väl formulerade referatmarkeringar.
Helhetsbedömning
Du har skrivit en text som i huvudsak är kopplad till uppgiften och som i huvudsak följer matrisen krav för innehåll, struktur, språk samt skrivregler. Bearbetning kan behövas för att texten ska bli helt självbärande.
Du har skrivit en text som är relativt väl kopplad till uppgiften och relativt väl följer matrisen krav för innehåll, struktur, språk samt skrivregler.
Du har skrivit en text som är väl kopplad till uppgiften och väl följer matrisen krav för innehåll, struktur, språk samt skrivregler
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: