Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trollungar VT-18 Språk och matematik

Skapad 2018-01-19 09:17 i Pysslingen Förskolor Pärlan Pysslingen
Förskola
Vi som pedagoger tillsammans med Trollungarna kommer att synliggöra matematik och språk i vardagliga situationer och planerade aktiviteter. Vi kommer även väva in matematik i vårt tema. Under vårterminen spinner vi även vidare på barnens intresse för olika matematiska begrepp.Vi pedagoger kommer lägga vikt på språket samt matematik genom att använda oss av olika metoder så som sånger, sagor, lekar, målningar, sortering, mätning siffror och så vidare. TAKK tecken kommer fortsätta att användas och utvecklas.

Innehåll

Vad arbetar vi med?

Vi kommer att arbeta med barnens språk, kommunikation, sociala samspel, matematik.

Varför jobbar vi med det? Syfte?

 Syftet är att få ihop gruppen och att lära dem hur det sociala samspelet fungerar. Utveckla deras språkutveckling med hjälp av takk tecken samt matematik. Vårt syfte att öka ordförrådet hos barnen samt skapa förståelse om matematik begrepp.

Hur kommer vi jobba med det?

Genom:

 

* samlingar

 

* ute dagar

 

* samarbetsövningar

 

* sånger

 

* sagor

 

* rim och ramsor

 

* didaktiska grundfrågor ( hur, vad och varför) 

 

Hur gick det?

 Vi har jobbat med språket,leken och värdegrunden. Det har gott bra barnen tycket det är intressant och roligt. Vi har försökt att hitta olika sätt att förmedla lärandet så som sagor, bilder, lekar, sånger, utedagar,pedagogiska frågor. Barnen tycker att det är roligt samt de visar lärande på takk tecken.

 

 

Varför? Hur går vi vidare?

 Barnen har tyckte att det har varit roligt och vi pedagoger ser lärandet i den fria leken. Vi kommer att fortsätta att jobba vidare med språket, leken, värdegrunden och takk tecken. Det som blir nytt för barnen är att vi ska börja med matematik p.ga vi pedagoger har fångat barnen intresse för matematik genom att de tagit intiativ att räkna, mäta, sortera osv. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: