Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska grundsär, åk 4 -6 Skriva, läsa, läsförståelse och samtala.

Skapad 2018-01-19 11:07 i Björkås särskola Ludvika
Detta är en pedagogisk planering som behandlar skriva, läsa och läsförståelse, samt samtala, i årskurserna 4-6 grundsärskola. Under årskurserna används materialen Språkskrinet och "En läsande klass".
Grundsärskola 4 – 6 Svenska
Hur får vi eleverna att utveckla kunskaper i och om det svenska språket

Innehåll

Syfte

Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar tal, skrift och andra kommunikationsformer. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar sin läsförmåga och sitt intresse för att läsa och skriva.

Konkretiserade mål

 • du får en ökad förtrogenhet för skriftspråkets ord och begrepp
 • du ska få arbeta med olika slags läsförståelseövningar / arbetsmaterial
 • du ska få förståelse för hur man kan hämta fakta och svar ur en kort text
 • du får möjlighet att öva mycket på ditt läsflyt
 • du får möjlighet att använda dator och redigera text

Undervisning

 • ord, begrepp, träna läsning och stavning
 • alfabetsordning
 • bokstav/bokstavskombination - ljud
 • stor bokstav, punkt och några andra skiljetecken
 • skriva med små bokstäver
 • olika texter: faktatext, meddelande, recept, inköpslista mm
 • läsning
 • läs- och ordförståelse
 • använda dator som verktyg

Arbetssätt och genomförande

Tillämpning, aktiviteter och utvärdering/dokumentation: (hur)

 • du arbetar med olika läromedel för att öka den språkliga medvetenheten och öka förståelsen för begrepp och ords/bokstävers ljud
 • du får använda dator och Ipad med pedagogiska appar
 • du övar din läsning och stavning i elev nära texter/dikter
 • du tränar på att samtala / diskutera 

Bedömning

Detta ska bedömas utifrån dina förutsättningar:

 • din ökade förståelse för fler ord och begrepp
 • ditt läsflyt
 • din förmåga att förstå instruktioner, både muntliga och genom att läsa dig till vad du ska göra

Hur bedömningen ska gå till:

 • genom samtal tillsammans med lärare
 • genom lärares observationer och dokumentation kring din kunskapsinhämtning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sv
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
  Sv
 • skriva texter för olika syften och mottagare,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att avkoda och förstå texter.
  Sv  1-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter, till exempel meddelanden.
  Sv  1-6
 • Alfabetet och den alfabetiska ordningen. Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-6
 • Skriftspråkets uppbyggnad. Mellanrum mellan ord, stor bokstav och punkt.
  Sv  1-6
 • Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med bildstöd och talsyntes kan användas när man skriver.
  Sv  1-6
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-6
 • Beskrivande och förklarande texter för barn, till exempel faktatexter, och hur deras innehåll kan organiseras.
  Sv  1-6
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-6
 • Ord, symboler, begrepp och kroppsspråk som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att lyssna på andra och medverka i att ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
  Sv  E 6
 • I samtalen bidrar eleven till att använda olika kommunikations- och samtalsregler.
  Sv  E 6
 • Eleven kan med stöd av bilder läsa berättande texter med kända ord och bekant innehåll.
  Sv  E 6
 • Genom att svara på frågor om innehållet visar eleven sin förståelse för texterna.
  Sv  E 6
 • Eleven medverkar i att jämföra och beskriva olika sorters texter med bekant och elevnära innehåll.
  Sv  E 6
 • Eleven kan med stöd av bilder skriva ord och meningar.
  Sv  E 6
 • Dessutom medverkar eleven i att skriva och strukturera texter genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt.
  Sv  E 6
 • Eleven kan medverka i att skriva för hand och på dator och i att använda digitala skrivverktyg.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att lyssna på andra och på ett delvis fungerande sätt ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
  Sv  C 6
 • I samtalen använder eleven olika kommunikations- och samtalsregler med viss säkerhet.
  Sv  C 6
 • Eleven kan med visst flyt läsa berättande texter med bekant innehåll.
  Sv  C 6
 • Genom att svara på frågor om och återge delar av innehållet på ett delvis relevant sätt visar eleven sin förståelse för texterna.
  Sv  C 6
 • Eleven jämför och beskriver olika sorters texter med bekant och elevnära innehåll på ett delvis fungerande sätt.
  Sv  C 6
 • Eleven kan skriva texter med flera meningar samt skriva texter till bilder så att text och bild samspelar.
  Sv  C 6
 • Dessutom strukturerar eleven texterna på ett delvis fungerande sätt genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt.
  Sv  C 6
 • Eleven kan skriva för hand och på dator och använder digitala skrivverktyg på ett delvis ändamålsenligt sätt.
  Sv  C 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att lyssna på andra och på ett väl fungerande sätt ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
  Sv  A 6
 • I samtalen använder eleven olika kommunikations- och samtalsregler med säkerhet.
  Sv  A 6
 • Eleven kan med flyt läsa berättande texter med bekant innehåll.
  Sv  A 6
 • Genom att svara på frågor om och återge delar av innehållet på ett relevant sätt visar eleven sin förståelse för texterna.
  Sv  A 6
 • Eleven jämför och beskriver olika sorters texter med bekant och elevnära innehåll på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 6
 • Eleven kan skriva texter med handling och tydligt innehåll.
  Sv  A 6
 • Dessutom strukturerar eleven texterna på ett väl fungerande sätt genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt.
  Sv  A 6
 • Eleven kan skriva för hand och på dator och använder digitala skrivverktyg på ett ändamålsenligt sätt.
  Sv  A 6

Matriser

Sv
Kopia av Svenska 4-6 (grundsärskolan)

Tala, lyssna och samtala

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att lyssna på andra och **medverka** i att ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att lyssna på andra och på ett **delvis fungerande** sätt ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att lyssna på andra och på ett **väl fungerande** sätt ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
Dessutom kan eleven **medverka** i att planera och genomföra enkla muntliga presentationer.
Dessutom kan eleven planera och genomföra enkla muntliga presentationer på ett **delvis fungerande** sätt.
Dessutom kan eleven planera och genomföra enkla muntliga presentationer på ett **väl fungerande** sätt.
I arbetet med presentationerna **medverkar** eleven i att välja och använda något verktyg.
I arbetet med presentationerna väljer och använder eleven något verktyg på ett **delvis ändamålsenligt** sätt.
I arbetet med presentationerna väljer och använder eleven några verktyg på ett **ändamålsenligt** sätt.

Läsa och skriva

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven kan med **stöd av bilder** läsa berättande texter med kända ord och bekant innehåll.
Eleven kan med **visst flyt** läsa berättande texter med bekant innehåll.
Eleven kan med **flyt** läsa berättande texter med bekant innehåll.
Genom att svara på frågor om innehållet visar eleven sin förståelse för texterna.
Genom att svara på frågor om och återge delar av innehållet på ett **delvis relevant** sätt visar eleven sin förståelse för texterna.
Genom att svara på frågor om och återge delar av innehållet på ett **relevant** sätt visar eleven sin förståelse för texterna.
Eleven **medverkar** i att jämföra och beskriva olika sorters texter med bekant och elevnära innehåll.
Eleven jämför och beskriver olika sorters texter med bekant och elevnära innehåll på ett **delvis fungerande** sätt.
Eleven jämför och beskriver olika sorters texter med bekant och elevnära innehåll på ett **väl fungerande** sätt.
Eleven kan med **stöd av bilder** skriva ord och meningar.
Eleven kan skriva texter med flera meningar samt skriva texter till bilder så att text och bild samspelar.
Eleven kan skriva texter med handling och tydligt innehåll.
Dessutom **medverkar** eleven i att skriva och strukturera texter genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt.
Dessutom strukturerar eleven texterna på ett **delvis fungerande** sätt genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt.
Dessutom strukturerar eleven texterna på ett **väl fungerande** sätt genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt.
Eleven kan **medverka** i att skriva för hand och på dator och i att använda digitala skrivverktyg.
Eleven kan skriva för hand och på dator och använder digitala skrivverktyg på ett **delvis ändamålsenligt** sätt.
Eleven kan skriva för hand och på dator och använder digitala skrivverktyg på ett **ändamålsenligt** sätt.

Berättande texter och sakprosatexter

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven kan också **bidra** till resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter från olika tider och kulturer.
Eleven kan också föra **enkla resonemang** om budskap och handling i olika typer av berättade texter från olika tider och kulturer.
Eleven kan också föra **välutvecklade** resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter från olika tider och kulturer.

Språkbruk

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
I samtalen **bidrar** eleven till att använda olika kommunikations- och samtalsregler.
I samtalen använder eleven olika kommunikations- och samtalsregler med **viss säkerhet**.
I samtalen använder eleven olika kommunikations- och samtalsregler med **säkerhet**.

Informationssökning och källkritik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven kan **medverka** i att hämta information från givna källor.
Eleven kan på ett **delvis fungerande** sätt hämta information från givna källor
Eleven kan på ett **väl fungerande** sätt hämta information från givna källor
Eleven kan **bidrar** till resonemang om informationens användbarhet.
Eleven för **enkla** resonemang om informationens användbarhet.
Eleven för **välutvecklade** resonemang om informationens användbarhet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: