Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering - Barns inflytande Orange Björktjära förskola

Skapad 2018-01-19 12:52 i Björktjära förskola Bollnäs
Förskola

Innehåll

Nuläge

Barnen har ett större inflytande i verksamheten, de får vara med och bestämma utformandet av sin dag på förskolan. Vi bygger vår verksamhet utifrån barnens intresse och utformar miljön efter det.

I våra observationer ser vi att barnen inte alltid förstår att de har inflytande i vår verksamhet.

Många barn är oförsiktiga med förskolans material och miljö.

 

Mål

Att barnen ges möjlighet att utveckla sin förmåga att utrycka sina tankar, ideér och åsikter.

Ta ansvar för sina egna val och handlingar

Ett bättre förhållningsätt gentemot förskolans material och miljö.

 

Syfte

Ge barnen möjligheter att förstå  och delta i demokratiska processer.

Utöka barnens förståelse att se sitt eget inflytande på förskolan.

 

Genomförande

Regelbundet samla de äldsta barnen till barnråd.

Vid samtal med barnen enskilt och i grupp uppmärksamma att de har ett medbestämmande, haft inflytande och fått bestämma.

Regelbundna diskussioner om barnens förhållningssätt till förskolans material och miljö.

 

Dokumentation under lärprocessen

Vi dokumenterar genom observationer, lärloggar och bloggar.

All personal dokumenterar.

Ansvar

All personal ansvar.

Uppföljning

Uppföljning sker återkommande.

Utvärdering sker halvårsvis.

Ny handlingsplan upprättas i november 2018.

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: