👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatiden

Skapad 2018-01-20 15:50 i Schubergstorpsskolan Falkenberg
Ett arbetsområde om Gustav Vasa och Sverige på 1500-talet.
Grundskola 5 Svenska Historia
Vad hände egentligen vid Stockholms blodbad? Varför åker vi Vasaloppet? Varför firar vi Sveriges nationaldag den 6 juni? Hur levde man på 1500-talet jämfört med idag? Det och många andra saker kommer du få reda på i detta arbetsområdet.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

I detta arbetsområde ska du få utveckla din förmåga att:

 • berätta om Vasatidens viktiga personer och händelser
 • beskriva reformationen och dess påverkan på Sverige
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor

Bedömning - vad och hur

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • beskriva hur människorna levde under Vasatiden 
 • beskriva hur Sverige styrdes av Gustav Vasa, samt hans söner
 • beskriva kyrkans roll och förändring genom Martin Luther
 • resonera om olika händelsers betydelse och konsekvenser 
 • använda historiska begrepp för att berätta om Vasatiden
 • göra jämförelser mellan vår tid och Vasatiden (likheter och skillnader)
 • använda och resonera om historiskt källmaterial för att dra egna slutsatser 

 

Detta kommer vi bedöma genom att:

 • lyssna på samtal och diskussioner
 • läsa dina texter

Undervisning och arbetsformer

Så här kommer vi att arbeta:

- läsa faktatexter tillsammans och enskilt
- göra tankekartor, arbeta med stödord och skriva egna texter
- titta på film
- diskutera olika frågor 
- söka fakta i olika böcker och på iPad
- göra jämförelser med hjälp av VENN-diagram

- lära oss historiska begrepp på olika sätt
- lyssna på genomgångar 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  E 6