Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendom, islam och judendom vt-18

Skapad 2018-01-21 13:54 i Åsaskolan 3-5 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 3 Svenska SO (år 1-3)
Vi lever i ett land och en värld med olika religioner. Människor lever med olika religiösa traditioner och uttrycker sin religion och tro på olika sätt. Vi kommer att lära oss om de tre systerreligionerna judendom, kristendom och islam.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt.

 

 Du kommer att utveckla dina förmågor och kunskaper att:

 • delta i gruppdiskussioner och framföra egna tankar kring texter och filmer.
 • på ett enkelt sätt redogöra för de tre religionernas grundstenar
 • på ett enkelt sätt kunna jämföra och se skillnader mellan de tre religionerna
 • uttrycka egna åsikter och egna reflektioner

Bedömning - vad och hur


Följande kommer att bedömas:

 • att du kan ta ut relevant fakta/nyckelord ur en faktatext eller faktafilm
 • att du kan samtala och lyfta fram egna tankar och reflektioner 
 • att du kan ge exempel på samlingslokal, heliga skrifter, högtider samt symboler som till hör de tre religionerna
 • att du känner till några av de centrala berättelserna/personerna i Judendom, Kristendom och Islam.

 

Hur vi kommer att se dina förmågor och kunskaper:

 • Vi lyssnar på dig när du samtalar kring vad du har lärt dig
 • Vi läser dina texter

 

Undervisning och arbetsformer


Så här kommer vi att arbeta:

 • både enskilt och i grupp
 • samtala och diskutera
 • läsa och skriva faktatexter
 • se på film
 • lyssna till högläsning
 • dramatiseringarBegrepp

Vi kommer att arbeta med följande begrepp:

 • högtid
 • symbol
 • religion
 • profet
 • helig skrift
 • kyrka
 • moské
 • synagoga
 • Bibeln
 • Koranen
 • Toran

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: