Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Español 8 - el restaurante y la comida

Skapad 2018-01-21 14:37 i Ekdalaskolan Härryda
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Temat för det här arbetsområdet är mat och restaurang och du kommer bland annat att få lära dig hur du beställer mat på restaurang. På lektionerna förbereder du i grupp ett rollspel där ni gör ett restaurangbesök.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Vi kommer att öva den kommunikativa förmågan, såväl muntligt som skriftligt och du kommer att få träna på att prata och skriva om frukostvanor och beställa mat på restaurang. Dessutom kommer vi att lägga extra fokus på att öva på hörförståelse och du får strategier för att bli bättre på att uppfatta spanskt tal.

I slutet av arbetsområdet förväntas du kunna:

- kunna berätta om vad du äter till frukost

- kunna beställa mat på restaurang (fråga efter meny, beställa mat och dryck, fråga efter notan, artighetsfraser och att ge omdöme om maten)

Hur ska vi arbeta?

- muntliga övningar i mindre grupper

- genomgångar

- skriftliga övningar med respons från läraren

- förbereda rollspel

- hörförståelseövningar

Hur sker elevinflytandet inom arbetsområdet?

Du är med och påverkar innehållet för rollspelet.

Hur ska jag som elev visa vad jag lärt mig?

- rollspel (restaurangbesök i grupp, förbereds på lektionstid)

- skrivuppgift kopplat till frukostvanor/restaurangbesök (prov v.9)

- hörförståelse (prov v.9)

- även på lektionstid visar du vad du kan

Veckoplanering/Planering av aktiviteter

- rollspel redovisas v.6

- skriftligt prov och hörförståelseprov onsdag v.9

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9

Matriser

M2
Español 8 - el restaurante y la comida

Kunskapskrav E
Kunskapskrav C
Kunskapskrav A
Förstå tal
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Skriftlig interaktion
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Uttrycka sig muntligt
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Strategi för interaktion
Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: