Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild årskurs 4 vt 2018

Skapad 2018-01-21 16:17 i Östra Karups skola Båstad
Vårens bildundervisning för klass 4
Grundskola 4 Bild
Skapa kan man göra på flera sätt. Du kan rita och måla, klippa och klistra eller varför inte filma med iPad. Detta är några av sakerna du ska få göra under våren.

Innehåll

Syfte 

Undervisningen ska få dig att utveckla kunskaper om hur bilder kan skapas med hjälp av olika tekniker, material och verktyg och hur bilder kan tolkas. Den ska också bidra till att du utvecklar din kreativitet och ditt intresse för att skapa. 

Undervisningen

Du kommer att få arbeta med olika tekniker t ex collage, filmning, förstoring

Du kommer att få arbeta med olika material och verktyg t ex färgpennor, akrylfärg, tidningar, papp, iPad.

Du kommer att få skapa din egen vikingasköld.

Du kommer att få samtala och skriva kring bilder.

Du kommer att få skriva och berätta om dina bilder och arbetet kring dem.

Du kommer tillsammans med klasskamrater att göra ett manus, filma och redigera filmen i iMovie.

Du kommer att lägga något av dina alster på din lärlogg på unikum.

Mål och bedömning

Du deltar aktivt på lektionerna.

Du försöker utmana dig själv och vågar göra alla uppgifter.

Din förmåga att skapa med hjälp av olika tekniker, material och verktyg.

Din förmåga att utveckla idéer i ditt skapande.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
  Bl  4-6
 • Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  4-6
 • Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 6
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  E 6

Matriser

Bl
Bild årskurs 4 vt 2018

>
>
>
>
Använda tekniker
Jag kan ännu inte använda några tekniker själv utan behöver stöd och hjälp hela tiden.
Jag kan använda några olika tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt.
Jag kan använda några olika tekniker på ett relativt väl fungerande sätt.
Jag kan använda några olika tekniker på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt.
Skapa bilder som berättar något
Jag kan ännu inte skapa bilder som berättar något.
Jag kan skapa enkla bilder som berättar något. Jag använder material och uttrycksformer på ett enkelt sätt.
Jag kan skapa utvecklande bilder som berättar något. Jag använder material och uttrycksformer på ett utvecklat sätt.
Jag kan skapa välutvecklade bilder som berättar något. Jag använder material och uttrycksformer på ett välutvecklat sätt.
Utveckla idéer
Jag har svårt att utveckla några idéer i mitt bildskapande. Jag behöver stöd för att komma på någon idé.
Jag kan bidra med egna idéer och med handledning för jag arbetet framåt. Jag har behövt mycket stöd.
Jag kan utveckla delvis egna idéer i mitt bildskapande och med stöd för jag arbetet framåt.
Jag kan utveckla egna idéer i mitt bildskapande och driver självständigt mitt arbete framåt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: