Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion

Skapad 2018-01-22 09:14 i Björkvallsskolan Uppsala
Planering i religion - Livsfrågor, etik och moral
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Genom att studera detta arbetsområde kommer du att få möjlighet att utveckla delar av de ämnesspecifika förmågorna i ämnet religion. Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang de ingår i. Religion är därför ett centralt inslag i den mänskliga kulturen.

Innehåll

 

Arbetsområdets innehåll

·         Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer skildras i populärkulturen.

·         Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.

·         Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik.

·         Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.

·         Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.

 

Förmågor som du ska träna på

·         Reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet.

·         Resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller

 

Så här kommer vi att arbeta / och hur du ska få visa vad du lärt dig

·         Du kommer att få tillgång till fakta om dessa områden i litteraturen .

·         Diskussioner tillsammans  

·         Inlämningsuppgift som lämnas in fredag v.7

 

 

 

 

Detta kommer att bedömas
Du kommer att bedömas utifrån hur väl du:

·         kan föra resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang

·         kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett fungerande sätt

·         kan föra resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar

 

 

När arbetsområdet är avslutat ska du kunna

·         de viktigaste orden och begreppen som finns inom religion, livsfrågor och etik,

·         vilka etiska modeller som finns och hur man kan använda dessa.

 

 

 

 

För att utveckla kvaliteten i dina förmågor och kvaliteten på dina svar har du häftet Elevhjälp  och du kan även tänka extra på följande begrepp:

 

·         se utifrån olika perspektiv

  • se samband
  • göra jämförelser
  • argumentera för en egen åsikt
  • dra egna slutsatser

·         använda begrepp tillhörande religion

 

 

Uppgifter

  • Inlämningsuppgift i religion - livsfrågor, etik och moral

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: