Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och Hälsa Vecka 2-10

Skapad 2018-01-22 09:23 i Central enhet Ludvika
Grundskola F
Vi ska under dessa veckor få ett avstamp kring vikten av att genomföra en kontinuerlig träning för både ett fysiskt och psykiskt välmående. Forskning visar att en kontinuerlig träning frigör signalsubstanser i hjärnan vilket ökar välbefinnandet och mår vi människor bra så presterar vi bättre ibland annat skolan. Vi kommer under perioden att ha ett tema kring kondition och styrka där vi blandar praktiska och teoretiska delar. Vi kommer att genomföra olika praktiska övningar för att eleverna dels ska få prova på olika idrotter samt för att de ska börja att utveckla sin syreupptagningsförmåga, dvs sin kondition. Vi kommer också att under temat prata om hygien och kroppsvård.

Innehåll

 

Vad ska vi lära oss:

 

Vi ska lära oss hur kroppen reagerar på fysisk träning både genom att själv i fysiska övningar samt genom idrottsteori. Samt att vi ska lära oss hur man sätter upp mål och följer upp sin träning.

 

De förmågor vi kommer att arbeta med är:

 

 

 

Kommunikativa förmåga: Kunna samtala om och diskutera frågor som rör idrott och hälsa.

 

Begreppslig förmåga: Kunna använda de termer och begrepp som tillhör aktuellt tema.

 

Procedurförmåga: Kunna använda den information som ni har lärt er också i andra/nya sammanhang.

 

Centralt innehåll i läroplanen:

 

Konditionsträning och hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.

 

 

 

Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.

 

 

 

Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.

 

 

 

Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.

 

 

 

 

Vad som kommer att bedömas:

 

Under dessa veckor så kommer du att bedömas efter din delaktighet under praktiska idrottslektioner. Vi kommer också att skriva träningsdagbok så att du själv kommer att se dina utveckling och kan sätta mål för din träning.

 

Hur får du visa vad du kan:

 

Vi kommer att genomföra många olika övningar under veckorna så du ges möjlighet att hitta någon träningsform som du tycker om. Vi kommer också att ha ett skriftligt test kring avsnittet om kondition.

 

 

 

Läroplanskopplingar:

 

 

 

Bedömningskriterier:

 

 

 

Bedömningskriterier åk 9:

 

 

 

                                    E                                  C                                  A

 

 

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget

 

Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter. Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan

Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter. Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan

Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter. Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veckoplanering 2-12 Tema kondition, mat och välmående.

 

 

 

Vecka                                                                      Torsdag                                               Fredag

 

2

Bollövning. Killer, innebandy samt basket. Introduktion av träningsdagbok.

Teori och uppstart av tema kondition.

3

Bollkull samt innebandy.

Fortsättning teori kring kondition.

 

Not:  Leta reda på bra film kring ämnet. Introducera uppgift kring hur den egna träningen ser ut.

4

Spökboll. Adam och Jakob hjälper till med att planera och genomföra lektionen.

Promenad. Teori, kondition.

 

Not: Leta reda på bra litteratur att läsa in och arbeta med.

5

Pulka, Högberget.

 

Not: Se över var pulkor finns.

Promenad: Teori, kondition.

6

Gym, introduktion.

 

Alfred hjälper till.

 

 

Promenad, teori.

 

Not: Leta reda på bra litteratur att läsa in och arbeta med.

7

Gym fortsättning.

Skridskor, ABB hallen.

8

Hinderbana.

Promenad, teori.

9

Sportlov

Sportlov

10

Fiske.

Reservtid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: