Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Let it Snow!!!

Skapad 2018-01-22 11:02 i Kvarngärdesskolan Uppsala
Grundskola F – 1 Kemi Matematik Svenska
This unit is about snow, snowmen, and water and ice. We will be working with poems, stories, winter words, winter science, and winter maths.

Innehåll

Goals

To be able to read and write simple texts. 

To be able to know the different phases of water.

To be able to understand graphs, symmetry, and improve math facts. 

 

Activities in the Unit Include: 

Active listening activities that involve listening for a purpose e.g retelling the story 

Learning songs and rhymes to help memorise vocabulary

Reading simple texts and recognising common words. e.g will, made, make, them, they 

Writing simple sentences with capital letters and full stops. 

Hearing the sounds in the middle of words (short vowel and long vowel sounds) and knowing how to write the letters through games, letter fans and writing boards. 

Using addition and subtraction to improve number facts.

Making snowflakes to help explain symmetry.

Completing surveys, making graphs and writing about the conclusions. 

 Experimenting with water to learn the different phases of matter and understanding temperature.

Retelling stories and events. 

Following instructions.

 

How the Learning  Will be Assessed

How well you can listen and focus on the information in films

How well you recognise the first 45 common words and be able to spell them. 

How well you can write a simple sentence also using sequencing. 

How well you can identify sounds in the second position of words and write the correct letter. 

How well you are able to follow instructions. 

How well you can explain what happens in the water experiments.

How well you can write number facts correctly and work with graphs and symmetry.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  Ke  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  Ke  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  Ke  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  Ke  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  Ke  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  Ke  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1

Matriser

Sv Ma Ke
Let it Snow!!!

Level 1
Level 2
Level 3
Level 4
Reading Strategies
Read simple and well known texts with fluency.
You can name some letters with help. You know the sound some of the letters make. You can recognize was, they, with, of, have, had, and do with help.
You can name all the letters. You know how the letters sound (lower and upper cases) You recognize common words like was, they, with, of, have, had, and do, You can blend sounds into words. You can read simple words and sentences.
You can recognize more common words (focus words).
You realize when you are making a reading mistake and can correct yourself.
Reading Comprehension
Show understanding of the text by making comments and retelling the content.
With support of an adult, you can understand what you read. With support you can draw conclusions and make predictions.
You understand what you read. You can use information from the text to draw conclusions and make predictions.
You can read short texts and understand as well as retelling the story. You can draw conclusions and make predictions when reading different types of text.
You can read a whole book with simple text and understand and retell the story. You easily draw conclusions and make predictions and connect the information to a new context.
Handwriting
Write a simple text with correct letter formation
You can write some upper and lower letters with support.
You can write clearly and legibly upper and lower case letters.
You can write a text you can read yourself.
You can write so the text is legible to yourself as well as others.
Writing
Sentence construction and use of capital letter, punctuation and questions mark.
You can use simple sentences to express your ideas. You sometimes use capital letters at the beginning and full stops at the end.
You sometimes use connecting words to develop sentences. You start most sentences with capital letters and end them with a full stop. You are starting to use a question mark.
You start sentences in a number of different ways. You consistently start sentences with capital letters and end them with a full stop.
Begin sentences in many different ways for variation and show awareness of sentence structure. You use commas in a list and speech marks in dialogue.
Communicating through pictures
Combine text with picture to strengthen and clarify a message.
With support of an adult, you write to communicate with or without support of pictures.
You try to write to communicate with or without support of pictures.
You can write short sentences, with and without support of pictures.
You can write a short text with and without support of pictures.
Writing
Ability to spell words correctly.
You can write some letters in relation to the sound heard at the middle and end of words.
You can write some common words correctly.
You can spell the first 45 common words correctly.
You can spell an increasing number of words correctly, showing an awareness of some spelling rules.
Phases and Properties of Water
Ability to use pictures and text to explain the different phases of water and the properties of water
You can use pictures and or text to explain some of the phases of water with help.
You can use pictures and text to explain the phases of water.
You can use pictures and text to explain the phases of water. You can explain some properties of water.
You can use pictures and text to explain the phases of water. You can explain some properties of water in greater detail.
Graphs and Surveys
The ability to take surveys and then make a graph with the data as well as interpreting the data with words.
You can take surveys and make a graph with help.
You can take surveys and make a graph as well as interpret the data with help.
You can take surveys and make a graph as well as interpret the data on your own.
You can take surveys and make a graph as well as interpret the data in greater detail.
Symmetry
Make the connection that one shape becomes exactly like another if you flip, slide or turn it.
You can make a symmetrical shape with help.
You can make a symmetrical shape by drawing, painting, and using shapes.
You can explain symmetry in words and make a symmetrical shape by drawing, painting, and using shapes.
You can make your own symmetrical shapes and be able to explain symmetry in nature and the world around us.
Seasons
Make connections between clothing and activities in the seasons as well as stating the months of the year in which the seasons occur.
You can name some clothing, activities and some months for each season with help.
You can name some clothing, activities and some months for each season.
You can name several clothes, activities and most months for each season.
You can name and write several clothes, activities and all of the months for each season.
Mixtures and filtration
Make connections between simple mixtures as well how to filter them.
You can give an example of a mixture and explain some steps to filter the mixture with pictures with help.
You can give an example of a mixture and explain the steps to filter the mixture with pictures and words.
You can give more than one example of a mixture and explain the steps to filter the mixture with pictures and words.
You can give more than one example of a mixture and explain the steps to filter the mixture with pictures and words in detail.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: