Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekvationer, uttryck och mönster

Skapad 2018-01-22 12:38 i Eklandaskolan Mölndals Stad
- beslutad i västra området Mölndal läsår 15/16
Grundskola 4 – 6 Matematik
Du kommer att utveckla kunskaper om att bekanta tal kan skrivas med en symbol. Att lösa och pröva lösningar till ekvationer. Att tolka, skriva, beskriva och beräkna värdet av uttryck, samt att beskriva mönster med ord, bild eller symboler.

Innehåll

Tidsperiod: v.4-6 

Syfte: se läroplanens länk nedan

Centralt innehåll: se läroplanens länk nedan

Förmågor att utgå ifrån:

Så här kommer vi att arbeta:

Kapitel 6, Koll på matematik 5B. 

Test v.6

Kunskapskrav och bedömning (matris)

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Bedömningsmatris Ekvationer, uttryck och mönster kapitel 6

Utvecklingssteg.

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Problemlösning
Eleven: - beskriver geometriska mönster med ord - tolkar resultat och drar någon relevant slutsats
Matematiska begrepp
Eleven: - skriver algebraiska uttryck, till exempel omkretsen av en kvadrat med sidan x skrivs 4 · x eller två mindre än x skrivs x - 2 Eleven visar, använder och uttrycker kunskap om: - kapitlets begrepp - skillnaden mellan likhet (=), inte lika med (≠) och olikhet (>, <) - att obekanta tal kan betecknas med en symbol till exempel att en bokstav, en variabel, kan anta olika värden - enkla algebraiska uttryck till exempel att 2 + a har olika värde beroende på värdet av a
Matematiska metoder
Eleven: - använder likhetstecknet korrekt - beräknar värdet av ett enkelt uttryck, till exempel värdet av a + 7 då a = 6 eller a = 9 - ritar nästa figur i ett påbörjat mönster Visa, använda och uttrycka kunskaper om: - någon informell metod för att lösa enkla ekvationer - hur en lösning till en enkel ekvation kan kontrolleras genom prövning
Matematisk kommunikation
Eleven: - motiverar varför en lösning till en ekvation inte stämmer - beskriver/redovisar kunskaper om likheter, obekanta tal, ekvationer och geometriska mönster med olika uttrycksformer - för enkla resonemang om rimligheten i ett resultat - ställer frågor, framför och bemöter matematiska resonemang om likheter, obekanta tal, ekvationer och geometriska mönster
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: