Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Atom och kärnfysik Åk 9 VT18

Skapad 2018-01-22 13:19 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Fysik
Nu är det dax att fördjupa oss i atomteorins utveckling under historiens gång och fundera på vad vi kunnat använda denna kunskap till. Under sommaren har du säkert varit ute i solen och upplevt värmen från solstrålningen, blivit solbränd, sett vackra solnedgångar och sett kolet i grillen glöda samt en massa annat som kan kopplas till elektronernas rörelse mellan elektronskalen inom atomen.

Japan har fortfarande stora problem efter kärnkraftsolyckan för ca. åtta år sedan och här hemma har en del villaägare problem med radon i huset. Förklaringarna och förståelsen för dessa problem kan vi söka i atomens kärna, om vi har grundläggande kunskap om atomen uppbyggnad.

Atomen är inte odelbar och den kunskapen har påverkat vårt samhälle mycket genom historien, så följ med på en spännande fysikresa.

Innehåll

Mål

Syftet är att du ska få förståelse för teorier och modeller inom atom- och kärnfysik och för hur de förändras efter nya erfarenheter från undersökningar av vår omvärld. Kunskapen ska vi sedan använda för att förklara många saker som du tar för givet i din vardag och i samhället.

Arbetets innehåll

Målet med arbetsområdet är att du ska:
Kunna viktiga historiska framsteg inom atomteorins utveckling.
Kunna förklara vad ljus och elektromagnetisk strålning är och hur det uppkommer.

Kunna beskriva olika slag av strålning och hur dessa påverkar levande organismer.

Kunna redovisa tekniska användningsområden för olika slag av strålning.

Kunna viktiga begrepp inom kärnfysiken t.ex. elementarpartiklar, atomnummer, masstal, isotop, kärnkraft, radioaktiva ämnen, joniserande strålning, alfastrålning, betastrålning, gammastrålning, halveringstid, kol-14-metoden, strålmiljö, fission och fusion.

Kunna vilka risker och möjligheter som finns med att använda radioaktiva preparat.

Visa din kunskap - Bedömning

Du ska visa din kunskap muntligt vid diskussioner och genom svara på frågor.
Avser alla kunskapskrav utom 5-9 i fysikens kunskapstabell.Arbetssätt och redovisningsform

 

Arbetssättet kommer grunda sig på gemensamma samtal där du får möjlighet att svara på frågor, ställa frågor samt reflektera kring händelser för att visa att du är insatt i och kan använda passande fysikaliska modeller, teorier och begrepp. Du kommer att få träna på att diskutera, på att fördjupa och bredda en diskussion och föra den vidare. Du kommer att redovisa dina förmågor löpande vid genomgångar och diskussioner.

 

Reflektion

1. Hur har du använt LPP:n i ditt arbete för bättre nå målen för området Atom- och kärnfysik?
2. Vilken information på vår fysik-site upplever du har varit mest användbar för dig? Saknas något på siten?
3. Vad har du för inlärningsstrategi när du som under det här avsnittet ska arbeta med många faktaspäckade sidor i boken under kort tid?
4. På vilket sätt uppfattar du att du har kunnat delta i gruppens samtal och tydligt bidragit till att föra samtalet vidare?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.
  Fy  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Kopia av Fg Atom och kärnfysik Åk 9 HT14

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Aspekt2
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Aspekt 4
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Aspekt 10
Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Aspekt 12
Eleven använder fysikaliska modeller på ett i huvudsak fungerande sätt för att beskriva och ge exempel på partiklar och strålning.
Eleven använder fysikaliska modeller på ett relativt väl fungerande sätt för att förklara och visa på samband kring partiklar och strålning.
Eleven använder fysikaliska modeller på ett väl fungerande sätt för att förklara och generalisera kring partiklar och strålning.
Aspekt 13
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Aspekt 14
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: