Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - tala, lyssna och samtala VT-18 Åk2

Skapad 2018-01-22 13:30 i Gullregnsskolan F-3 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola F – 5 Svenska
Att kunna läsa och skriva gör dig delaktig i vårt demokratiska samhälle. Det ger dig möjlighet att få uttrycka dig, få nya upplevelser och lärdomar samt öppna dörrar till nya världar.

Innehåll

Så här säger läroplanen

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Det här ska vi lära oss

 •  aktivt lyssna när andra pratar. 
 •  aktivt delta i olika diskussioner.
 •  berätta något du varit med om så att budskapet framgår tydligt.
 •  redovisa något du lärt dig så att andra kan följa och förstå.

De här förmågorna ska vi träna på

 •    formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 •    urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
 •    anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang 

Så här ska vi arbeta

 • ha gemensamma diskussioner om olika ämnen. 
 • redovisa våra arbeten i t.ex. So och No.
 • tala, berätta och återberätta i olika grupper.
 • träna oss på att lyssna aktivt genom att räcka upp handen och ställa frågor och svara på frågor från den som pratar. 

Bedömning av dina kunskaper/förmågor

 •  aktivt lyssna när andra pratar. 
 •  aktivt delta i olika diskussioner.
 •  berätta något du varit med om så att budskapet framgår tydligt.
 •  redovisa något du lärt dig så att andra kan följa och förstå.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: