Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att samtala med varandra

Skapad 2018-01-22 13:31 i Genarps skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 – 9 Moderna språk - språkval
Att samtala i vardagssituationer på tyska

Innehåll

 

Syfte

 

Vi arbetar med den här uppgiften för att du ska utveckla din förmåga att:

 

 • formulera dig och kommunicera i tal så fritt som möjligt

 • använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd  

   

 

Undervisningsmål

 

Målet med undervisningen är att du ska lära dig att berätta och diskutera i olika vardagssituationer; du ska lära dig att göra dig förstått för andra tysktalande människor i en konkret samtalssituation som t.ex. när du träffar någon ny människa på ett café eller när du är på besök hos någon; du ska också lära dig att uttrycka dina åsikter i den konkreta samtalssituationen

 

 

Hur arbetar vi?

 

 • Du kommer att få en beskrivning av en konkret samtalssituation.

 • I varje samtalssituation ska du berätta om något för din samtalspartner och ni ska diskutera en viss fråga

 • Du får du konkreta punkter som du ska ta upp, tala om eller efterfråga för din samarbetskamrat/samarbetskamrater

 • För varje samtalssituation får du tio till femton minuters förberedningstid tillsammans med din samtalspartner för att anteckna stödord om det du vill säga; det är tillåtet att använda ordböcker resp. uppslagsverk

 • Efter förberedningstiden ska du föra ett levande samtal i fem minuter om ämnena som står i instruktionerna

 • Vi arbetar med olika samtalssituationer i sammanlagt fyra veckor. Du använder denna tid för att träna, testa och förbättra dina förmågor och färdigheter. Till varje samtalssituation får du efter din arbets- och träningsfas en feedback i form av ett lösningsförslag som du använder för en självständig utvärdering tillsammans med din arbetskamrat. Efter träningsfasen kommer du att hålla i ett samtal med en klasskamrat där ni pratar om ett känt ämne på tyska.

 

 

Bedömning

 

Bedömningen utgår från hur väl du håller ditt samtal. Det betyder att följande punkter är relevanta:

 

Innehåll: 

 

 • begriplighet och tydlighet

 • fyllighet och variation

 • sammanhang och struktur

 • anpassning till syfte, mottagare och situation

 

Språk och uttrycksförmåga

 

 • kommunikativa strategier för att utveckla och föra samtal vidare och för att lösa språkliga problem genom t.ex. omformuleringar, förklaringar och förtydliganden

 • språket flyt

 • omfång, variation, tydlighet och säkerhet, dvs. ord och fraser plus uttal och intonation

 • grammatiska strukturer

 • anpassning till syfte, mottagare och situation

 

 

 

 

Grundläggande kunskaper

Nivå E

Nivå C

Nivå A

 

Formulera sig och kommunicera i tal

Du kan uttrycka dig med enkla ord och fraser.

Du kan ställa några frågor och berätta något om ämnet ni ska prata om.

Du kan delta med egna ord i dialogen, framföra dina åsikter och ställa frågor för att få mer information från din samtalspartner om hens åsikter.

Du kan delta i ett enkelt samtal med sammanhängande meningar och gott uttal. Du har ett varierat språk som utmanar din samtalspartner till ett ställningstagande.

 

Matriser

M2
Att samtala med varandra i olika vardagssituationer

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Grundläggande kunskaper
Du kan uttrycka dig med enkla ord och fraser.
Du kan ställa några frågor och berätta något om ämnet ni ska prata om.
Du kan delta med egna ord i dialogen, framföra dina åsikter och ställa frågor för att få mer information från din samtalspartner om hens åsikter.
Du kan delta i ett enkelt samtal med sammanhängande meningar och gott uttal. Du har ett varierat språk som utmanar din samtalspartner till ett ställningstagande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: