Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - läsa VT-18 Åk 2

Skapad 2018-01-22 13:35 i Gullregnsskolan F-3 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola F – 5 Svenska
Att kunna läsa och skriva gör dig delaktig i vårt demokratiska samhälle. Det ger dig möjlighet att få uttrycka dig, få nya upplevelser och lärdomar samt öppna dörrar till nya världar.

Innehåll

Så här säger läroplanen

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Det här ska vi lära oss

Eleven tar hjälp av flera olika sätt för att fördjupa förståelsen av det lästa, märker om det blir problem med förståelsen samt läser med hjälp av både ljudning och ortografisk helordsläsning.

 

 • Eleven är fortfarande beroende av ljudningsstrategin, men läsningen börjar automatiseras alltmer med hjälp av ortografisk helordsläsning

 • Eleven läser enkla meningar med flyt

 • Eleven stannar upp i läsningen när det uppstår problem med förståelse av ord och sammanhang

 • Eleven läser för det mesta om och korrigerar då sig själv vid behov

 • Eleven visar förståelse för texters innehåll genom att återge delar av innehållet och besvara frågor.

 • Eleven börjar använda olika förståelsestrategier som att leta efter ledtrådar, dra slutsatser och göra förutsägelser under och efter läsningen

De här förmågorna ska vi träna på

• formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
• läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

• urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

Så här ska vi arbeta

 • Vi har läsläxa varje vecka. Denna redovisas genom högläsning enskilt eller i mindre grupp. 
 • Vi läser tyst i vår bänkbok varje dag. 
 • Vi lyssnar till högläsning varje dag. 
 • Vi tränar högläsning när vi arbetar i våra arbetsböcker. 
 • Vi tränar på läsförståelse på flera olika sätt. Såsom återberättande av läst textinnehåll. 

 

 

Bedömning av dina kunskaper/förmågor

Dina kunskaper/förmågor kommer att bedömas med hjälp av Skolverkets bedömningsstöd i svenska för årskurs 2.

Eleven tar hjälp av flera olika sätt för att fördjupa förståelsen av det lästa, märker om det blir problem med förståelsen samt läser med hjälp av både ljudning och ortografisk helordsläsning.

 

 • Eleven är fortfarande beroende av ljudningsstrategin, men läsningen börjar automatiseras alltmer med hjälp av ortografisk helordsläsning

 • Eleven läser enkla meningar med flyt

 • Eleven stannar upp i läsningen när det uppstår problem med förståelse av ord och sammanhang

 • Eleven läser för det mesta om och korrigerar då sig själv vid behov

 • Eleven visar förståelse för texters innehåll genom att återge delar av innehållet och besvara frågor.

 • Eleven börjar använda olika förståelsestrategier som att leta efter ledtrådar, dra slutsatser och göra förutsägelser under och efter läsningen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: