Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vt-18: Kartan

Skapad 2018-01-22 13:36 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Hitta på kartan, ange läge, tolka... Viktiga förmågor när det gäller kartografi.
Grundskola 7 Geografi
Tolka kartan, kunna ange läge, avstånd och tid.

Innehåll

Konkretiserade mål

Eleven ska under arbetsområdet:

- kunna avläsa kartor
- kunna ange bredd- och längdgrad, vad klockan är på olika platser.
- känna till och kunna förklara hur en karta är uppbyggd.

- visa att han/hon förstår och kan använda viktiga ord och begrepp såsom väderstreck, bredd-resp. längdgrad, tidszoner...
Undervisning

Kartbokens olika delar utgör stommen i undervisningen. Utifrån den får eleverna göra olika typer av uppgifter som redovisas enskilt och i grupp, muntligt och skriftligt. Undervisningen kommer att delas upp i delar där varje del redovisas. Följande delar kommer att tas upp:

- Väderstreck, världsdelar, platser i världen
- Bredd- och längdgrader
- Tidszoner, skala och avstånd
- Denvermetoden

Bedömning sker genom inlämningsuppgifter och ett skriftligt test.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
  Ge  7-9
 • Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.
  Ge  7-9
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  A 9

Matriser

Ge
Kartan

Fakta och begreppsförståelse

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Namngeografi
Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har mycket goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objek
Förstå och använda begrepp
Koordinater, väderstreck, tidszoner, skala och avstånd.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Kartor, metoder och tekniker
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: