Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik VT-18 Åk 2

Skapad 2018-01-22 13:39 i Gullregnsskolan F-3 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola F – 5 Matematik
Det finns 13 äpplen på en gren. Först ramlar 4 äpplen ner och sedan ytterligare 7 äpplen. Hur många äpplen är det kvar på grenen?

Innehåll

Så här säger läroplanen

Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala och tekniska utvecklingen. Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser

Det här ska vi lära oss

 • Talens grannar muntligt och skriftligt upp till 200.
 • Förståelse för olik talföljder exempel, 3-5-7.
 • 5-hopp upp till 50 muntligt.
 • Storleksordning upp till 100.
 • Kunna placera ut siffror muntligt och skriftligt på tallinjen upp till 100.
 • Öppna utsagor (Fyll i talet som saknas i både addition och subtraktion)
 • Multiplikationstabellerna 1-5 och 10.
 • Problemlösning addition 0-100.
 • Tabellträning.

De här förmågorna ska vi träna på

 • Kommunicera matematik, förklara hur du tänker.
 • Använda matematiska begrepp som till exempel addition, subtraktion, term, summa, differens, fler och färre.
 • Formulera och lösa enkla matematiska problem.

Så här ska vi arbeta

 • Vi har genomgångar i stora och små grupper.
 • Vi arbetar individuellt, två och två och mindre grupper.
 • Vi arbetar i matematikboken.
 • Vi arbetar med praktiskt med matematik, vi använder plockmaterial och digitala hjälpmedel.
 • Vi ramsräknar framåt och bakåt, två-hopp, fem-hopp, tio-hopp m.m.
 • Vi tränar på att skriva och namnge talen.
 • Vi använder tallinjen för att förstå och använda tal.
 • Vi spelar matematikspel.
 • Tabellträning, addition och subtraktion.

Bedömning av dina kunskaper/förmågor

 • Talens grannar muntligt och skriftligt upp till 200.
 • Förståelse för olik talföljder exempel, 3-5-7.
 • 5-hopp upp till 50 muntligt.
 • Storleksordning upp till 100.
 • Kunna placera ut siffror muntligt och skriftligt på tallinjen upp till 100.
 • Öppna utsagor (Fyll i talet som saknas i både addition och subtraktion)
 • Multiplikationstabellerna 1-5 och 10.
 • Problemlösning addition 0-100.
 • Tabellträning.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: