Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utseende, väg, klockan, hemma och prata i telefonen

Skapad 2018-01-22 14:10 i Stavby skola Uppsala
Grundskola 9
* Beskriva utseende * Fråga efter o beskriva vägen * Klockan * Rum möbler, olika hemmasysslor o köksredskap * Att prata i telefonen

Innehåll

Vi lär oss nedanstående genom genomgångar med läraren, vi spelar spel, vi gör parövningar och ritar och beskriver, vi arbetar på digitala plattformar, vi "pratar i telefonen" som man gör i Frankrike, vi ritar och beskriver, vi skriver dialoger och lyssnar på olika hörövningar. 

LYSSNA   o SKRIVA  fokuserar vi på denna period. 

* Beskriva utseende

* Fråga efter o beskriva vägen

* Klockan

* Rum möbler, olika hemmasysslor o köksredskap

* Att prata i telefonen

Matriser

Lyssna och skriva på olika sätt

E
Eleven agerar utifrån in- struktioner i innehållet.
C
Eleven agerar utifrån instruktioner med tillfredsställande resultat
A
Eleven agerar utifrån instruktioner med gott resultat.
LYSSNA
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
SKRIVA
I skriftliga framställningar kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av sin text.
I skriftliga framställningar kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. För att förtydliga sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringav sin text.
I skriftliga framställningar kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. För att förenkla och förtydliga sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka förbättringar av sin text.

Ny rubrik

E
Eleven agerar utifrån in- struktioner i innehållet.
C
Eleven agerar utifrån instruktioner med tillfredsställande resultat
A
Eleven agerar utifrån instruktioner med gott resultat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: