Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema kropp och hälsa

Skapad 2018-01-22 14:14 i Ekbergaskolan Västerås Stad
Grundsärskola 4 – 6 Svenska Naturorienterande ämnen Samhällsorienterande ämnen
Alla människor har en kropp och den måste du vara rädd om. Kroppen påverkas av olika val du gör, både när det gäller vad du äter och dricker, hur mycket sömn du får och rör dig. Du kommer att få lära dig om vad kroppen och även själen mår bra av och vad kroppen inte mår bra av.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas 

Du får lära dig om vad som får dig att må bra, vänskap, om känslor, vad som gör dig glad, ledsen och arg och hur vi ska vara mot varandra, 

Du får tillfällen att resonera om skolans normer och regler, på rasterna, i klassrummet och varför de behövs. 

Du får lära dig om vad som är nyttigt och onyttigt. Hur kroppen påverkas av sömn, olika aktiviteter, motion, mat och beroendeframkallande medel.

Du får lära dig hur du planerar och genomför en muntlig presentation om dig själv inför en grupp "Min kvart", för att du och dina kamrater ska lära känna varandra bättre. Till din hjälp får du prova på att använda bilder och/eller verktyg.

Du får lära dig om viktiga samhällsfunktioner och samhällsservice som du kan vända dig för att få en meningsfull fritid eller som du kan vända dig till om du eller någon behöver hjälp, till exempel BRIS (Barnens rätt i samhället). 

Arbetsformer

Du kommer att planera och genomföra en muntlig presentation"Min kvart" inför klassen.

Se filmer.

Läsa och lyssna till faktatexter och berättande texter.

Delta i diskussioner/lyssna och samtala. 

Skriva och rita i arbetshäftet "Min kompis" 

Du att få prova på hälsosamma aktiviteter, till exempel massage, avslappning och "motionspass" och lekar som t ex "Arga leken".

Bedömning

Vi kommer att bedöma dina kunskaper genom att observera din förmåga att :

- planera och genomföra din muntliga presentation "Min kvart"

- välja och använda bilder eller något verktyg när du genomför din presentation

- ge egna exempel på faktorer som påverkar människans hälsa kring hälsa och ohälsa

- resonera kring samhällsfunktioner och samhällsservice och ge exempel på hur de kan användas 

- ge exempel på enstaka elevnära normer och regler och bidra till resonemang om varför de kan behövas.

- samtala om livsfrågor med betydelse för dig genom att bidra till att ställa frågor, framföra åsikter och ge exempel på någon handling och dess konsekvens.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över sambanden mellan livsstil, miljö och hälsa,
  NO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  NO
 • reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt,
  SO
 • söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden, och
  SO
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Hur hälsan påverkas av kost, motion, sömn, sociala relationer och beroendeframkallande medel.
  NO  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel för att samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.
  NO  1-6
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-6
 • Konsekvenser av egna och andras handlingar och ställningstaganden.
  SO  1-6
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-6
 • Samhällsfunktioner och samhällsservice i närsamhället, till exempel räddningstjänst, sjukvård, fritids- och kulturutbud.
  SO  1-6
 • Aktuella samhällsfrågor som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-6
 • Muntliga presentationer. Hur man genomför presentationer inför grupp. Bilder, digitala medier och verktyg samt annat som kan stödja presentationer.
  Sv  1-6
 • Ord, symboler, begrepp och kroppsspråk som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan medverka i att genomföra enkla undersökningar och sorteringar och bidrar till dokumentationer av arbetet och resultaten.
  NO  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar och sorteringar på ett delvis fungerande sätt och gör enkla dokumentationer av arbetet och resultaten.
  NO  C 6
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
  NO  C 6
 • Dessutom kan eleven samtala om livsfrågor med betydelse för eleven genom att bidra till att ställa frågor, framföra åsikter och ge exempel på någon handling och dess konsekvens.
  SO  E 6
 • Eleven kan ge exempel på enstaka elevnära normer och regler och bidrar till resonemang om varför de kan behövas.
  SO  E 6
 • Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om samhällsfrågor och i utvärdering av arbetsprocesser.
  SO  E 6
 • Dessutom kan eleven samtala om livsfrågor med betydelse för eleven genom att ställa frågor och framföra åsikter på ett delvis fungerande sätt samt ge exempel på handlingar och deras konsekvenser.
  SO  C 6
 • Dessutom kan eleven samtala om livsfrågor med betydelse för eleven genom att ställa frågor och framföra åsikter på ett väl fungerande sätt samt ge exempel på handlingar och deras konsekvenser.
  SO  A 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att lyssna på andra och medverka i att ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
  Sv  E 6
 • I arbetet med presentationerna medverkar eleven i att välja och använda något verktyg.
  Sv  E 6
 • Eleven kan medverka i att hämta information från givna källor och bidrar till resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven planera och genomföra enkla muntliga presentationer på ett delvis fungerande sätt.
  Sv  C 6
 • I arbetet med presentationerna väljer och använder eleven något verktyg på ett delvis ändamålsenligt sätt.
  Sv  C 6

Matriser

NO Sv SO
Tema kropp och hälsa

Nivå 1
Nivå 2
Ny nivå
NO
Kropp och hälsa
Utifrån enstaka egna exempel på faktorer som påverkar människans hälsa bidrar eleven till resonemang om hälsa och ohälsa.
Utifrån några egna exempel på faktorer som påverkar människans hälsa för eleven enkla resonemang om hälsa och ohälsa.
Utifrån några egna exempel på faktorer som påverkar människans hälsa för eleven välutvecklade resonemang om hälsa och ohälsa.
SO
Att leva i Sverige
Dessutom ger eleven exempel på samhällsfunktioner och samhällsservice och bidrar till resonemang om hur de kan användas.
Dessutom ger eleven exempel på samhällsfunktioner och samhällsservice och för enkla resonemang om hur de kan användas.
Dessutom ger eleven exempel på samhällsfunktioner och samhällsservice och för välutvecklade resonemang om hur de kan användas.
SO
Livsfrågor
Dessutom kan eleven samtala om livsfrågor med betydelse för eleven genom att bidra till att ställa frågor, framföra åsikter och ge exempel på någon handling och dess konsekvens.
Dessutom kan eleven samtala om livsfrågor med betydelse för eleven genom att ställa frågor och framföra åsikter på ett delvis fungerande sätt samt ge exempel på handlingar och deras konsekvenser.
Dessutom kan eleven samtala om livsfrågor med betydelse för eleven genom att ställa frågor och framföra åsikter på ett väl fungerande sätt samt ge exempel på handlingar och deras konsekvenser.
SO
Normer och regler
Eleven kan ge exempel på enstaka elevnära normer och regler och bidrar till resonemang om varför de kan behövas.
Eleven kan ge exempel på elevnära normer och regler och för enkla resonemang om varför de kan behövas.
Eleven kan ge exempel på elevnära normer och regler och för välutvecklade resonemang om varför de kan behövas.
SO
Hämta information
Eleven kan medverka i att hämta information om samhället från givna källor och bidrar till resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt hämta information om samhället från givna källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt hämta information om samhället från givna källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
SO
Ämnesspecifika ord, begrepp & symboler
Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om samhällsfrågor och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om samhällsfrågor och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om samhällsfrågor och i utvärdering av arbetsprocesser.
SV
Samtala
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att lyssna på andra och medverka i att ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att lyssna på andra och på ett delvis fungerande sätt ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att lyssna på andra och på ett väl fungerande sätt ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
SV
Muntliga presentationer
Dessutom kan eleven medverka i att planera och genomföra enkla muntliga presentationer.
Dessutom kan eleven planera och genomföra enkla muntliga presentationer på ett delvis fungerande sätt.
Dessutom kan eleven planera och genomföra enkla muntliga presentationer på ett väl fungerande sätt.
SV
Använda verktyg
I arbetet med presentationerna medverkar eleven i att välja och använda något verktyg.
I arbetet med presentationerna väljer och använder eleven något verktyg på ett delvis ändamålsenligt sätt.
I arbetet med presentationerna väljer och använder eleven några verktyg på ett ändamålsenligt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: