Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luft och miljö

Skapad 2018-01-22 14:58 i Valhallaskolan Halmstad
Grundskola 3 NO (år 1-3) SO (år 1-3)
Finns luft? Hur vet du det? Vi kommer att lära oss vad luft är, hur luften gör och hur du kan känna och se luften. Du kommer även att få fundera på hur vi människor påverkar luften och miljön.

Innehåll

Mål

· Du vet vad luft består av.

· Du kan berätta om luftens grundläggande egenskaper.

· Du kan berätta hur luftens egenskaper kan observeras.

· Du ska förstå hur vi människor påverkar luften och miljön.

 

Hur kommer vi arbeta med detta område? 

· läsa faktatexter om luften och miljön

· analysera luftens egenskaper

· titta på film

· dokumentera på iPad eller för hand

· diskutera med klasskompisarna

· utföra laborationer

 

Begrepp som vi ska arbeta med:

 • gas
 • syre
 • koldioxid
 • atmosfär
 • luft
 • lufttryck
 • fotosyntes
 • kväve
 • förorenad
 • atom
 • klimatförändringar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
 • Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: