Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden - Stenåldern

Skapad 2018-01-22 15:09 i Grebbestadsskolan Tanum
Grundskola 2 SO (år 1-3)
För ca 14000 år sedan, efter den långa istiden, kom de första människorna hit upp till Norden. De var jägare och samlare. Vi kallar den här tiden för stenåldern eftersom människorna använde sten till väldigt mycket. Av flintsten gjorde de redskap och vapen. I slutet av stenåldern började människorna att odla marken. De blev bönder. Nu ska du få lära dig mer om den spännande stenåldern.

Innehåll

Mål - Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Du ska kunna:

 • Hur människorna levde under stenåldern.
 • Hur man idag kan se spår från stenåldern.
 • Vad människorna hade för tro.
 • Delta i diskussioner och ge exempel på människornas levnadsvillkor.
 • känna till begrepp som; jägare, bönder, flinta, skinn, krukor, solgud, hövding, gravkammare, gånggrift, offra, stenyxa, harpun, flintsten, samlare, redskap, Norden, arkeolog, bofast, boplatser, tidslinje, varghund, klimat, värmetiden, sädesslag, vete, korn, husdjur m.fl.

Bedömning - Vad skall bedömas och hur det går till. Kopplade till kunskapskrav.

Du får visa dina kunskaper genom att:

 • du kan svara på frågor och göra arbetsuppgifter som bygger på faktatexterna om stenåldern.
 • du kan berätta för din lärare och dina klasskamrater om det du har lärt dig.
 • du kan berätta hur man idag kan se spår av forntiden.

 

Undervisning - Genomförande och tidsplan.

Du kommer få:

 • berättat för dig hur människorna levde på stenåldern.
 • läsa i läroboken om forntiden/stenåldern och svara på frågor på arbetsblad.
 • se på filmer om forntiden/stenåldern
 • skriva egen faktatext om hur människorna levde på stenåldern
 • rita och måla bilder.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3

Matriser

SO
Bedömningsmatris So åk 1-3

Förmågor i So-ämnena
Godtagbara kunskaper åk 3
So
Fakta
Du kan lyssna till en faktatext.
Du kan lyssna och återberätta innehållet muntligt ur en faktatext.
Du kan läsa och återge det väsentliga innehållet skriftligt ur en faktatext.
Du kan på egen hand inhämta och återberätta det väsentliga innehållet skriftligt ur en faktatext.
So
Begrepp
Du känner igen vissa begrepp när du hör dem.
Du känner igen vissa begrepp och kan förklara några av dem.
Du har kännedom om vissa begrepp och kan använda dem i rätt sammanhang.
Du har kännedom om de flesta begrepp och kan använda dessa i rätt sammanhang.
So
Analys
Du kan med hjälp göra enkla jämförelser.
Du kan med hjälp göra enkla jämförelser och ge exempel på orsak och verkan.
Du kan göra enkla jämförelser och ge exempel på orsak och verkan.
Du kan söka och jämföra information från några olika källor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: