👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapa din superhjälte

Skapad 2018-01-22 15:19 i von Bahrs skola Uppsala
Grundskola F – 9 Bild
Hur skapar man en seriefigur, spelkaraktär eller en sagofigur?      Vad kännetecknar en  sådan karaktär ? De flesta av oss känner till  och har mött på seriefigurer/ seriekaraktärer i någon tidning eller i filmer, böcker... Hela spelvärlden är full av olika spelkaraktärer som har olika egenskaper, utseende som efterliknar i mångt och mycket seriefigurens utseende och bär dess karaktärs egenskaper.I denna uppgift vill jag att du tar tillfället att studera och undersök seriefiguren, spelkaraktären mfl, och bli inspirerad till att skapa en egen. Kanske kommer just din karaktär finnas med i något framtida spel, serie eller sagobok , vem vet?

Innehåll


Vad innehåller det här arbetsområdet?

Syftet :

Du ska utveckla din kreativitet och din förmåga att skapa. Genom att skapa din egen seriefigur får du möjlighet att ta egna initiativ och arbeta på ett problemlösande sätt. Du får också möjlighet att upptäcka de speciella egenskaper som utmärker en tecknad seriefigur (Lgr 11,bild)

Vi kommer att arbeta stegvis där du får prova på och lära sig olika tekniker där tid ges åt varje steg. Du ska få möjlighet träna dig att arbeta kreativt  utifrån en idé till slutproduktion där målet är att skapa en egen superhjälte alt. spelkaraktär, sagofigur.

I den här uppgiften är det viktigt att vara noggrann med att dokumentera arbetet för att göra arbetsprocessen tydlig. Du kommer därför att logga ditt arbete vilket kan fungera på olika sätt välj det som passar alt. loggbok eller i google drive

Du kommer även att arbeta i Photoshop där du arbetar och bearbetar din figur i digitalt. Där kan du förbättra din bild genom färgläggning, bakgrundsbild mm..

 

Inlämning: efter att du har blivit färdig med din figur vill jag att du skriver om din karaktär i ett Google drive dokument, eller Word dokument och lämna in det på unikum där du går in på uppgift och ladda ner ditt dokument.Skriv vad den har för egenskaper- ond, god, om den har den superkrafter osv.  Skriv även om vilka symboler bär den och vilken betyder de har? val av färger mm. Du ska även göra en själv- bedömning där du förklarar hur du tänkt omkring ditt arbete/arbetsprocessen.

Mål:

Att du kan göra en figur med ett enkelt bildspråk (E)
Att du kan använda tekniker på ett huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck. Val av färger, ansiktsuttryck mm.(E)
Hur har du bidragit till att utveckla idéer (E)
Och hur du väljer olika handlingsalternativ som leder arbetet framåt.(E)

 Uppgifter

  • Skapa din superhjälte

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
    Bl  7-9
  • Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder.
    Bl  7-9

Matriser

Bl
Kopia av Arbetsmatris i bild F-9, (arbetsprocessen)

Underkänd nivå
Grundläggande nivå
Ganska avancerad nivå
Avancerad nivå
.
Handledning, stöd och instruktion
Har svårigheter att arbeta efter instruktioner. Behöver kontinuerligt stöd och handledning.
Arbetar till viss del efter instruktioner. Behöver ibland stöd eller handledning.
Arbetar oftast efter och tillämpar viss tidigare instruktion. Behöver sällan stöd eller handledning.
Arbetar alltid efter instruktioner och tillämpar även tidigare information och handledning.
Kreativitet och självständighet
Saknar egna idéer och har svårt att lösa praktiska problem.Visar inget eget initiativ.
Har ibland egna idéer och l visar ibland eget initiativ och ansvar. Visar viss självständighet i sitt arbete.
Utgår oftast från egna idéer och visar oftast eget initiativ och ansvar. Visar oftast självständighet i sitt arbete.
Utgår alltid från egna idéer och visar alltid eget initiativ och ansvar. Arbetar helt och hållet självständigt.
Materiel, tekniker och metoder
Har svårt att använda passande materiel, teknik och metod.
Kan ibland använda passande materiel, teknik och metod.
Kan oftast använda passande materiel, teknik och metod
Kan alltid använda passande materiel, teknik och metod.
Färg, form, komposition och helhet.
Har svårighet att anpassa färg och form till en helhet
Kan ibland anpassa färg, och form till en helhet
Kan oftast anpassa färg, och form till en helhet
Kan alltid anpassa färg och form till enl helhet på ett uttrycksfullt sätt.