Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dadda och Bibbi upptäcker skogen om våren.

Skapad 2018-01-22 15:59 i Skåpafors förskola Bengtsfors
Förskola
Barnen på Blåsippan fångas av och visar stort intresse för de babblarna vi tidigare haft. Nu är det dags för Dadda och Bibbi att tillsammans med hela barngruppen på skogsdagen att upptäcka/utforska naturen.

Innehåll

Bakgrund

Vi har valt att fortsätta med temat babblarna för vi upplever att barnen fångas upp av vad dessa figurer kan tillföra dem i ett lustfyllt lärande. Barnen har under hösten träffat några av babblarna lite extra och nu är det dax för Dadda och Bibbi

Mål

Se till att ge barnen på Blåsippan förutsättningar efter sin egna förmåga att stimulera och utmana sitt intresse och lärande för naturen.

Att upplevelsen i skogen blir rolig och utmanar till nya färdigheter, erfarenheter och kunskap.

Att utveckla barnens sociala, motoriska, språk-kommunikation och matematiska utveckling.

 

Metod 

 vi kommer regelbundet att gå ut i naturen. Där vi tillsammans med barnen tittar närmare på vår omgivning. Även på samlingen kommer vi att prata, titta på bilder,läsa böcker och sagor om naturen o djuren. Vi kommer också att ta med oss intressanta saker tillbaka till förskolan för att titta närmare på eller använda oss av i vårt skapande. Bibbi kommer att lära oss matematik ute i skogen. Tex. färger, former, längder,antal,storlek m.m

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: