Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fulmonster 2018 (återbruk)

Skapad 2018-01-22 16:56 i Hällingsjö skola Härryda
En pedagogisk planering för arbetsområdet fulmonster i ämnet slöjd.
Grundskola 5 Slöjd
Fulmonster är alla de där små monstrena som inte känner att de är bra nog och passar in i den perfekta världen. Fulmonster är stackars monsterbarn från den mörka, djupa och blöta Tvåflodsskogen och de letar efter precis den person som kommer skapa dem. Tvåflodsskogen har inte varit lätt för våra stackars fulmonster, de är vana vid ett hårt liv, så det gäller att ta väl hand om dem, annars vet man inte vad som kan hända. Varje monster är unikt, det är handgjort och de har en egen historia, nu skall du få veta hemligheten med hur man gör ett fulmonster så att du kan bli en av de människorna som Tvåflodsmonstrena letar efter.

Innehåll

Ämne/ämnesområde

Fulmonster

Sömnad

Applikation

Broderi

 

Elevgrupp

Klass 5

Tid/tidsperiod

VT2018

 

Mål/ Delmål

När du har arbetat med det här arbetsområdet skall du visa att du har utvecklat din förmåga att:

 

* Formge och framställa ett eget fulmonster utefter skriftlig beskrivning och utefter film.

* Sy på symaskin.

* Sy en applikation för hand med ett valt broderistygn.

* Sy i en knapp.

* Sy smygsöm.

* Skriva en monsterhistoria.

* Dokumentera din egen process.

* Arbeta självständigt.

* Uttrycka en monsterstil.

* Använda slöjdord i samtal och när du dokumenterar.

 

Detta skall vi göra i skolan:

* Vi ska se en utställning på andra fulmonster och prata om syftet med arbetet. Varför gör vi fula monster?

* Vi ska formge och framställa ett fulmonster och öva på att följa en skriftlig instruktion.

* Vi ska sy på symaskin.

* Vi ska sy smygsöm.

* Vi ska sy en applikation för hand med ett valt broderistygn.

* Vi ska sy i en knapp.

* Vi ska skriva en monsterhistoria till vårt fulmonster och presentera den i en fin ram.

* Vi ska dokumentera på unikum.

* Vi skall diskutera återbruk och resurshushållning. 

 

Bedömning/detta ska vi bedöma

Vi kommer att bedöma om du klarat arbetsområdet på tre olika sätt:

* Att du genom att ha framställt ett fulmonster, kan uttrycka en monsterpersonlighet.

* Hur du deltagit på lektionerna, du behöver vara aktiv och arbeta självständigt.
* Hur du skött din dokumentation. Alla moment du gjort under ditt projekt skall finnas med i dokumentationen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.
  Sl  4-6
 • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.
  Sl  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: