Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

matematik

Skapad 2018-01-22 17:14 i Lillvallens förskola Åre
Förskola
Barnen ska få möjlighet att lära sig en del av talramsan och på sikt "en till en" principen. De ska få uppskatta mängd. Barnen ska också få möjlighet att lära sig lägesord som bakom, framför, på, under mm. Genom att:

Innehåll

Förskolan ska sträva efter att varje barn. 

● utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring (Lpfö 98/10 s. 10). 

 

 

 I vardagen ska vi räkna antal med barnen, ha siffror synlig i miljön. Geometriska former ska finnas synliga och även visst lekmaterial kan ha dessa former. Vi ska ordna för att det kommer finnas mer matematik i utemiljön. Sånger och sagor ska innehålla matematik. Matsituationen ska tas till vara genom att vi pedagoger ska använda oss av lägesord, volym och mängd. Räkna hur många som sitter vid bordet och hur vi sitter i förhållande till varandra. Barnen ska få hälla upp mjölk /vatten i sitt glas, lägga på mat själva och uppskatta så det ska räcka till alla.  

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: