Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

#hundratusenhjärtan

Skapad 2018-01-22 17:14 i Frösakullskolan Halmstad
Grundskola F – 5 Musik Svenska Bild
Vad är egentligen en känsla? Hur kan du hantera känslor? Måste vi tycka lika eller är det ok att tycka olika?

Innehåll

Utgångspunkt

Ett tillåtande klassrumsklimat möjliggör att eleverna kan lära av och med varandra. Vi kommer att prata om känslor, likheter och skillnader, att det är okej att tycka om olika saker, kompisrelationer och värdegrund.

Konkretisering av målen

- Tillverka hjärtan i olika material såsom ull, filt, glas eller papper.

-  Träna på sångerna och delta i Frösakullskolans sångstund "Vänskap" tillsammans med Anna-Karin Bjärnklint från Kulturskolan.

- Samtala om ord och begrepp som används för att uttrycka känslor och åsikter.

 

Viktiga begrepp

känslor

åsikter

handling

 

Bedömning

- vara delaktig samt att du har varit aktiv i de olika övningarna.
.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
  Mu  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: