👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Looking into World War 2.

Skapad 2018-01-22 19:59 i Eriksbergsskolan Uppsala
Grundskola 9
World War 2, a horrifying and dark period in our history. We will be looking into how different people were affected by the war. During our project there will be stories from refugees on their way home after the war as well as a true story about American students asking their history teacher too difficult questions.

Innehåll

Syfte

Se nedan, utdrag ur läroplanen.

Centralt innehåll

Se nedan, utdrag ur läroplanen.

Konkretiserade mål

När arbetsområdet är klart ska du ha tränat på dessa olika förmågor:

 • muntlig interaktion - genom deltagande i samtal och diskussioner på engelska under lektionstid.
 • muntlig presentation - genom att parvis skriva och framföra en dialog i intervjuform.
 • skriftlig produktion - genom att parvis skriva en artikel baserad på en given rubrik.
 • läs- och hörförståelse - genom att läsa och lyssna på olika texter.

 

Undervisningen

Under den första halvan på terminen kommer vi arbeta med området "Looking into World War 2" enligt följande planering:

* Introduction - Battle of Britain, Base Book + film.

* Frozen journey, Base Book - listening, reading, working with the test + homeworktest.

* War Games, Base Book. Doing an interview in pairs.

* The White Buses. Listening.

* The Wave, watching the film, writing an article in pairs.

* The real James Bond, Reading - answering questions.

 

 

Bedömningen

Bedömningen sker både under lektionstid, i deltagandet i samtal/diskussioner och genomförandet av presentation. Bedömning görs också på din skrivna artikel.(sker parvis)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9