Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra - mönster

Skapad 2018-01-22 21:56 i Bergviksskolan åk 4-9 Söderhamn
I det här arbetsområdet ska du få lära dig att upptäcka och skapa mönster.
Grundskola 1 Matematik
Du ska få arbeta med mönster. Du ska få lära dig att se och upptäcka olika mönster, att laborera och skapa egna mönster med olika material. Du ska få rita, måla, bygga och resonera kring olika mönster. Du ska få arbeta med tallinjen och se mönster i upprepade talföljder.

Innehåll

Centrala innehåll

Konkreta mål för eleven

 • Att fortsätta talmönster i båda riktningarna, både framåt och bakåt.
 • Att hitta upprepningen i mönster. 
 • Att beskriva mönster och vad som är speciellt med mönstret och det sätt det upprepar sig på. 
 • Att se samband mellan mönster i bilder och i tabeller.

Undervisning

 • Du kommer at få lära dig att göra mönster med dina kroppsrörelser.
 • Du kommer att få skapa egna mönster genom att bygga med klossar, knappar, pärlor eller annat plockmaterial.
 • Du kommer att få skapa egna mönster på papper och arbeta med mandalas. 
 • Du kommer att få öva dig i att beskriva dina mönster, både för kamrater och för din lärare. 
 • Du kommer att arbeta enskilt, i par och tillsammans i grupp.
 • Vi kommer att arbeta laborativt och ha gemensamma genomgångar på tavlan.  

Övergripande mål och syfte.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • upptäcka och hitta upprepningen i mönster
 • beskriva mönster
 • skapa egna mönster genom bygga och rita
 • fortsätta påbörjade mönster

Jag kommer att titta på hur du arbetar individuellt, i par och i grupp med de uppgifter du får på lektionerna. Jag kommer att lyssna på hur du ställer och besvarar frågor. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: