Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skolan där och här

Skapad 2018-01-23 07:15 i Fuxernaskolan Lilla Edet
Träna på att göra jämförelser och se på skillnade och likheter.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
Du ska göra en jämförelse mellan skolan i Sverige och skolan i ditt hemland. Det viktiga är att se på skillnader och likheter.

Innehåll

Den svenska skolan är säkert annorlunda än skolan i andra länder. Du ska nu göra en jämförelse mellan den svenska skolan och skolan i ditt hemland.

Först skriver du upp vilka skillnader och likheter det finns mellan de olika skolorna. Du ska sedan skriva en text där du beskriver vad du har kommit fram till.

Du ska sedan presentera ditt arbete för klassen. Du får ta hjälp av digitalt stöd om du vill t ex Power Point.

Uppgifter

 • Vad är skillnaderna och likheterna?

 • Min skola i hemlandet och skolan i Sverige

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  SvA  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur, innehåll och språk och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  SvA  E 9

Matriser

SvA
Skolan där och här

Språkliga normer

Har inte gjort
Detta behöver du jobba mer med
Bra
Jättebra
Skiljetecken
Min text saknar skiljetecken och stor bokstav.
Min text saknar till viss del skiljetecken och stor bokstav.
Min text innehåller rätt skiljetecken och stor bokstav.
Stavning
Min text har många stavfel så det stör läsnignen.
Min text har en del stavfel men inte så det stör läsningen.
Min text har inga eller få stavfel.
Meningsbyggnad
Mina meningar är svåra att förstå.
Mina meningar är till viss del svåra att förstå men texten som helhet går att förstå.
Mina meningar är rätt och texten är lätt att förstå.

Språklig struktur

Har inte gjort
Detta behöver du jobba mer med
Bra
Jättebra
Presentera skillnader och likheter
Det är otydligt vilka skillnaderna och likheterna är mellan skolorna..
Det är till viss del otydligt vilka skillnaderna och likheterna är mellan skolorna.
Det är tydligt vilka skillnad och likheter det är mellan skolorna.
Egna reflektioner
Det framgår inte vad jag tycker om någon av skolorna.
Det framgår till viss del vad jag tycker om någon av skolorna.
Det framgår tydligt vad jag tycker om någon av skolorna.

Muntlig presentation

Har inte gjort
Detta behöver du jobba mer med
Bra
Jättebra
Framförande
Jag läser i min text och/eller tittar inte på publiken.
Jag använder min text som stöd och jag tittar på publiken
Jag är påläst och berättar fritt om mitt arbete och jag tittar på publiken.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: