Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Egen design

Skapad 2018-01-23 07:34 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Egen design, där fokuset ska ligga på användningsområdet, placering, personlig utformning och anpassas därefter(formgivning, storlek, inredning, ytbehandling) Den slutliga produkten ska omfattas av teknikval som, geringssågning, foglimning, sammansättning med plugg eller skruv,monterade gångjärn, egna eller färdiga,någon form av ytbehandling.
Grundskola 9 Slöjd

Design, miljö och funktion har en central roll i det här arbetsområdet. Att anpassa utifrån hur föremålet ska användas(Formgivning, storlek, färgsättning, ev. inredning, m.m. Vilka idéer är möjliga, och hur kan de utformas(design) genomföras och utvecklas?

Innehåll

målet med undervisningen är att du.....

 • utvecklar förmågan att planera och genomföra en egen idé (från idé till färdig produkt)
 • utvecklar din kreativitet/skapande, t.ex. känsla för färgval, formgivning, annorlunda men genomtänkta lösningar, m.m.
 • utvecklar din förmåga att välja och hantera olika verktyg, metoder etc.
 • Användandet av tidigare erfarenheter i din egen eller kamraters slöjdprocess
 • utvecklar din förmåga att bedöma/reflektera och kommentera ditt arbete, både under tiden och efter avslutat arbete
 • utvecklar ditt självförtroende och självständighet i slöjdprocessen

Såhär kommer vi att arbeta :

Vi kommer under lektionerna diskutera och visa exempel(tidigare elevarbeten) samt gemensamma genomgångar kring arbetsmomenten foglimmning, enklare metoder för att förstärka personligt uttryck(t ex. olika ytbehandlingsmetoder, karvsnitt, m.m) olika typer av sammansättningstekniker ,montering av gångjärn och enklare låsanordningar samt olika val av ytbehandling .

Se inspirationsmaterial kring t.ex. alternativa teknikval, material m.m. (litteratur och Internet)

Detta kommer vi att bedöma :

 • din förmåga att utveckla och genomföra en idé utifrån inspirationsmaterial och egna idéer.
 • din förmåga att skapa (känsla för färg och form etc)
 • din förmåga att välja och hantera(använda) olika metoder och verktyg i ditt slöjdande
 • din förmåga att reflektera kring och dra lärdom av tidigare erfarenheter
 • din förmåga att reflektera både i slöjdprocessen över ditt arbete och arbetssätt, samt efter avslutat arbete 
 • din självständighet i slöjdprocessen


Din redovisade slutprodukt ska uppfylla angivna förutsättningar

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
  Sl  A 9
 • I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
  Sl  A 9
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
  Sl  A 9
 • Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
  Sl  A 9
 • Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
  Sl  A 9
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  A 9
 • Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
  Sl  A 9
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
  Sl  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: