Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Retorik

Skapad 2018-01-23 08:10 i Skräddarbacksskolan Borlänge
Rätt att tala - vett att lyssna!
Grundskola 4 – 6 Svenska
Ibland kan det kännas hemskt att ställa sig framför en grupp och prata. Kanske är det så för dig? Kanske får du ont i magen, känner dig svag i knäna och får darriga händer. När du väl börjar prata tappar du bort orden eller tycker att det du säger låter dumt.

Hur gör man för att bli mindre nervös? Hur gör man för att få folk att vilja lyssna?

Retorik betyder talarkonst.

Under retoriklektionerna kommer du få redskap som gör dig säkrare när du talar inför en grupp. Vilket yrke du än väljer i framtiden så kommer du ha nytta av att våga tala inför andra. Det är också viktigt i vårt demokratiska land att du vågar säga vad du tycker!

Men du...

Glöm inte att det är lika viktigt att vara en god lyssnare, som det är att vara en god talare!

Innehåll

Dina mål

Efter avslutat arbetsområde är målet att du kan

 • vara en god lyssnare som kan ge bra "feed-forward"
 • redovisa något för en grupp
 • använda vissa retoriska redskap för att bli en "proffsig" talare (som att tex. "inta scenen" och använda stödord på papper)
 • använda rösten och kroppsspråket som redskap för att fånga lyssnarna

Undervisning

 • Vid varje redovisningstillfälle får du träning i att vara en god lyssnare, och ge bra "feed-forward"
 • I lekar och övningar får du träning i att använda ögonkontakt och kroppsspråk mm.
 • På svensklektionerna övar du att berätta och läsa olika sorters texter t.ex. berättelser, artiklar, roliga historier och arbeten inför klassen. Vi har gemensamma genomgångar där vi pratar om och tränar på intonation, pausering och på att betona ord.
 • Vi får tips från Utbildningsradions serie "Tungan rätt i mun"
 • Du förbereder dig och tränar på presentationer som du först framför i liten grupp, sedan i större grupp och till sist för en hel klass. .
 •  

Bedömning

Se bedömningsmatris

Detta bedömer du och jag:

 • Du kan visa att du är en god lyssnare vid redovisningar och genom att ge "feed-forward" efter andra elevers framförande.
 • Du framför olika muntliga presentationer och högläsning i klassen.
 • Som avslutning redovisar du ditt arbete om ett land i Europa.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Bedömningsmatris för Retorik

Vara en god lyssnare
 • Sv  1-3
Du sitter tyst när någon annan pratar/redovisar,men du glömmer att ha ögonkontakt. Det kan också hända att du plockar med saker när någon redovisar.
Du sitter tyst och lyssnar koncentrerat på den som pratar/redovisar.Du har ögonkontakt med talaren och visar att du är en aktiv lyssnare. Efter framförandet ger du korta "feed-forwards", som tex. *bra berättelse*.
Du har ögonkontakt med talaren och visar att du är en aktiv lyssnare under framförandet. Du motiverar dina "feed-forwards" så att talaren kan ha bra nytta av dina tips. Du ställer relevanta frågor till talaren.
Tala i och inför en grupp
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du vågar prata i en mindre grupp, men håller mest med någon annan i vad han/hon har sagt. Du räcker sällan upp handen och svarar på frågor i helklass.
Du vågar framföra dina egna idéer och åsikter under grupparbeten. Om du har förberett dig och tränat innan, vågar du stå inför klassen och läsa/redovisa något.
Du framför ofta dina idéer och åsikter under grupparbeten och inför klassen. När du inte håller med en kompis, så säger du det till honom/henne på ett bra sätt. Du känner dig trygg i att redovisa inför klassen och använder dig av de retoriska tipsen.
Använda retoriska redskap vid muntligt framträdande
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du vågar ställa dig inför klassen och redovisa något. Innan du börjar tänker du på att "inta scenen" och ser till att publiken är redo.
Du "intar scenen", ser till att publiken är redo och har ögonkontakt med lyssnarna ibland under redovisningen. Du talar lagom högt och snabbt. Ditt framförande kan ibland upplevas som lite "trevande" eller "hoppigt" utan smidiga övergångar mellan delarna.
Du "intar scenen", ser till att publiken är redo och har ögonkontakt med lyssnarna under redovisningen. Din redovisning har en röd tråd med bra övergångar mellan de olika delarna. Du tänker på hur du använder ditt kroppsspråk och varierar tempo och röstläge för att fånga publiken.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: