Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hur bakar man bröd? åk vt-18

Skapad 2018-01-23 09:08 i von Bahrs skola Uppsala
Grundskola 8 Hem- och konsumentkunskap
Vad finns det för olika metoder att baka bröd på och hur blir resultatet? Hur kan bröd varieras i innehåll? Vad är surdeg? Vad betyder brödet för oss människor? Det och annat ska vi ta reda på och fördjupa oss i under detta tema.

Innehåll

Under några veckor kommer ni att ges möjlighet att träna på olika metoder vid bakning av olika bröd. Ni ska få prova att baka med både jäst, surdeg och bikarbonat som jäsningsmedel.  Ni kommer att få lära er mer om olika mjölsorter och hur dessa kan varieras i brödet. Ni kommer även att arbeta med en teoretisk uppgift där ni ska ta reda på vad olika bröd innehåller och reflektera över innehållen utifrån Hälsa Ekonomi och Miljö. Uppgiften ligger beskriven under UPPGIFT. 

Arbetsområdet kommer att avslutas med en praktisk examination där ni enskilt får välja ett bröd att baka. Ni ska då visa hur väl ni:

Läser och följer ett recept

Planerar och genomför ert arbete i köket. Både för och efterarbete.

Använder redskap och maskiner på ett säkert sätt

Reflekterar över era val av metoder och hur det påverkar resultatet

 

Lektion 1 - Snabba limpor s. 274 Hkk-boken

Läsa s. 164 (Baka med jäst)

Rågsikt

B-vitamin

Genomgång baka med jäst PP

 

Lektion 2 - Rågbullar s. 273 Hkk-boken

Rågflingor/krossad råg 

Vi sätter igång en surdegsgrund

 

Lektion 3 - Surdegsfrallor s. 281 i Hkk-boken

Surdeg som jäsmedel

Brödets historia 

 

 Lektion 4 - Grov limpa s. 284 i Hkk-boken

Bikarbonat som jäsmedel

Olika fröer

Grahamsmjöl, rågmjöl

 

Lektion 5 - Examination bakning av bröd  halva gruppen. Den andra delen av gruppen jobbar med en teoretisk uppgift. 

Lektion 6 - Examination bakning av bröd halva gruppen. Den andra delen av gruppen jobbar med en teoretisk uppgift.

 

Uppgifter

 • Vad är det i brödet?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
  Hkk
 • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
  Hkk
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
  Hkk
 • Centralt innehåll
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta. Hur valet av metod påverkar arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  7-9
 • Planering och organisering av arbetet vid matlagning och andra uppgifter i hemmet.
  Hkk  7-9
 • Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.
  Hkk  7-9
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  Hkk  7-9
 • Jämförelser av produkter utifrån några olika aspekter, till exempel pris och kvalitet.
  Hkk  7-9
 • Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.
  Hkk  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör privatekonomi, mat och hälsa.
  Hkk  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.
  Hkk  E 9
 • I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Hkk  E 9
 • Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
  Hkk  E 9
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
  Hkk  E 9

Matriser

Hkk
Kunskapskrav 7-9 hem-och konsumentkunskap

Insats krävs
E
C
A
Planera och tillaga måltider samt genomföra uppgifter i ett hem
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med god anpassning till aktivitetens krav.
Använda metoder, livsmedel och utrustning
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och relativt väl fungerande sätt.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och väl fungerande sätt.
Välja tillvägagångssätt och motivera val
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Ge omdömen om arbetsprocessen
Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Resonera kring konsekvenser om konsumtionsval
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: