Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Inne-/Uteperiod jan-feb åk 9

Skapad 2018-01-23 09:19 i Eriksbergsskolan Uppsala
Grundskola 9 Idrott och hälsa
Blandat inomhus och utomhusaktiviteter. Antal lektioner inomhus och utomhus är beroende av väder och isförhållanden på skridskoplanen.

Innehåll

Inne-/uteperiod jan-feb åk 9

Under vintermånaderna januari och februari kommer vi att ha undervisning både inomhus i idrottssalen och utomhus på skridskoplanen. Det är svårt att i förväg göra upp en detaljerad plan över när vi är inne och när vi är ute. Det beror på väderlek och hur väl kylan håller i sig för att möjliggöra spolning av planen. Information om vilken aktivitet som blir kommer att kommuniceras från lektion till annan och via blogginlägg.

Utomhusaktiviteter

När vi har utomhuspassen kommer vi att jobba med skridskoåkning genom övningar, lekar och tvåmåls-spel med klubba och boll. 

Inomhusaktiviteter

På inomhuslektionerna kommer vi företrädelsevis att gå igenom handboll och jobba med bollövningar, spelövningar och spel på två mål. Utöver det kommer det att också att ingå styrke-/konditionsträning i olika former under lektionerna.

Under perioden kommer vi också att gå igenom träningslära och se hur man kan lägga upp en plan för sin egen träning. Du kommer själv att få bestämma ett träningsmål som du vill uppnå och i teorin lägga upp en träningsperiod på tolv veckor som ska syfta mot ditt mål. 

Bedömning

Bedömning gällande rörelseförmågan i de olika aktiviteterna kommer att ske på lektionstid. Kommentar kommer att ges och bedömning kommer också att göras på din träningsplanering som skrivs under lektionstid.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  7-9
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
  Idh  7-9
 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
  Idh  7-9
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9
 • Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.
  Idh  7-9
 • Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.
  Idh  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: